sobota 9. listopadu 2019

Omezení možností zdaňování nájmů od 1.1.2021

Od 1.1.2021 vstoupí v platnost nové znění § 56a zákona o DPH, která významně omezí možnosti zdaňování nájmu mezi plátci DPH. Podle této novely nebude možné DPH zatížit nájem (mimo krátkodobého nájmu) těchto nemovitostí:

a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
b) obytného prostoru,
c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem,
e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán,
f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s. níž je právo stavby pronajímáno.“

Jde tedy o nemovitosti určené k bydlení, a to bez ohledu na to, zda jsou reálně k bydlení využity či nikoli. Změna se bude týkat stávajících i nových smluv. Veškeré dlouhodobé nájmy výše uvedených nemovitostí budou od 1.1.2021 osvobozeným plněním bez nároku na odpočet. Z toho vyplývá nemožnost uplatnit DPH na vstupu u těchto nájmů. Pokud bylo z pořízení uplatněno DPH na vstupu a ještě neuběhla desetiletá lhůta pro úpravu odpočtu daně podle § 78, je třeba začít od roku 2021 tuto úpravu provádět – každý rok vrátit 1/10 uplatněného DPH až do konce desetileté lhůty. 
 
Např. byt pořízený 2017 za 2 mil. + DPH, uplatněno DPH na vstupu 300 tis., byt od roku 2017 pronajat plátci, nájem zatížen DPH – od roku 2021 bude nájem osvobozen, od roku 2021 do roku 2026 bude provedena každý rok úprava o 30 tis.


Dojde tedy k významnému omezení uplatnění DPH na vstupu u nemovitostí k bydlení, nicméně v určitých situacích půjde DPH na vstupu uplatnit i nadále. Např. pokud bude tato nemovitost určena k dalšímu prodeji (a tento prodej nebude osvobozen), bude užívána přímo k činnosti vlastníka – sídlo firmy apod., nebo při poskytování ubytovacích služeb.

čtvrtek 26. září 2019

UOL Novinka: Daň z příjmůNovela zákona o daních z příjmů s pravděpodobnou účinností od roku 2020 upravuje osvobození příjmů fyzických osob z hazardních her od daně z příjmů jen do částky výhry 100.000 Kč. Vyšší výhry budou dani podléhat. 

neděle 15. září 2019

Další vlna EET schválena

Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Lze očekávat, že k náběhu chybějících oborů podnikání dojde 1. května, případně 1. dubna 2020. Ke stejnému datu dojde také ke snížení DPH.
 
Úprava snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. U vodného a stočného dochází ke snížení DPH z nynějších 15 % na 10 %. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.

pátek 30. srpna 2019

Stravenky jako poukazy dle zákona o DPH

V nedávné době byly předmětem jednání mezi KDP ČR a GFŘ dva koordinační výbory týkající se stravenek. Dle názoru Finanční správy představují stravenky poukazy nově definované v §15 - 15b ZDPH. Bude li mít stravenka charakter tzv. jednoúčelového poukazu, tj. poukazu, u kterého je při jeho vydání známa sazba daně a místo plnění, potom převod takového poukazu společností, která ho vydává, na zaměstnavatele, je považován za poskytnutí stravovací služby zaměstnavateli v 15% sazbě DPH. Zaměstnavatel si uplatní plný nárok na odpočet, byť zaměstnancům stravenky prodává s výraznou slevou. Na prodej stravenek zaměstnavatel také uplatní 15% sazbu DPH. Shodná sazba bude uplatněna i na provizi za jejich distribuci.

V případě, že by stravenky měly charakter tzv. víceúčelových poukazů, tj. bylo by možné za ně obdržet službu či zboží v různých sazbách daně, pak jejich převod není považován za uskutečnění plnění a dani bude podléhat až vlastní poskytnutí služby nebo dodání zboží. 

Plnění poskytnutá v souvislosti s jejich vydáním budou podléhat základní sazbě DPH.