pátek 8. ledna 2021

Všechno jinak! Co mění leden 2021 pro české podnikatele?

Zrušení superhrubé mzdy, změny v odpisech, stravenkový paušál. To je jen zlomek změn, které nám přinesl Nový rok. Přečtěte si, jak leden 2021 změní podnikání v České republice. 

Že je změn víc než dost? Nevadí, nejste na ně sami. Naši účetní a daňoví specialisté vám rádi poradí, ptejte se na Facebooku nebo LinkedInu.


Vyšší sociální a zdravotní – anebo paušální daň


Tradičně se zvýšily minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění:

·       zdravotní na 2393 Kč 

·       důchodové („sociální“) na 2588 Kč pro hlavní činnost, 1036 Kč pro vedlejší

Minimální dobrovolné nemocenské pojištění činí pro letošní rok 147 Kč.

Zásadněji mění oblast záloh tzv. paušální daň. Od letošního roku můžou OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč platit jednu souhrnnou platbu. Částka 5469 Kč měsíčně zahrnuje sociální, zdravotní i 100 Kč daně. 

K paušální dani jste se mohli přihlásit do 11. ledna, znovu to bude možné až na rok 2022 do 10. ledna 2022. 

Náš tip: Zajímá vás, jak paušální daň funguje, jak se platí a jestli je možné se z ní odhlásit? Stáhněte si náš e-book Paušální daň stručně a jasně zdarma.


Konec superhrubé mzdy a vyšší sleva na poplatníka


Změna v danění příjmů přinese víc peněz do českých peněženek. Co se změnilo?

·       Daň z příjmu se nově počítá z hrubé mzdy

·       Sazby daně jsou dvě: 15 % do 48násobku průměrné mzdy, 23 % nad tento limit.

·       Dvojí daň (15 a 23 %) bude nově platit i pro pronajímatele nemovitostí. Na ně se dřívější solidární daň nevztahovala.

·       15% daň platí i pro příjmy z prodeje cenných papírů a podílových listů nad 20 milionů Kč. Do roku 2020 byly tyto příjmy osvobozeny, pokud jste cenné papíry drželi minimálně 3 roky.

·       Sleva na poplatníka nově činí 27 840 Kč (oproti původním 24 840 Kč).

Polepší si rodiny s dětmi. Pokud uplatňujete slevu na dítě, mohli jste do minulého roku získat daňový bonusv maximální výši 60 300 Kč. Nově žádný limit neexistuje. Ale zatímco loni jste museli mít pro získání daňového bonusu příjmy ve výši alespoň 87 600 Kč, letos je to 91 200 Kč. Tato částka odpovídá 6násobku minimální mzdy.

Vyšší minimální a průměrná mzda. Co to znamená?


Každoročně se mění minimální a průměrná mzda. Letos činí minimální 15 200 Kč (90,50 Kč/hodina), průměrná 35 441 Kč.

Od minimální mzdy se odvíjí:

·       příplatek za práci ve ztíženém prostředí, minimálně 10 % minimální mzdy. Tedy 1 520 Kč (9,05 Kč/h).

·       minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění zaměstnanců = minimální mzda. Tedy 15 200 Kč.

·       limit pro evidenci na úřadu práce. Můžete si vydělat maximálně polovinu minimální mzdy, tedy 7 600 Kč.

·       limit pro uplatnění daňové slevy na dítě = 6násobek minimální mzdy. Abyste slevu získali, musíte vydělat alespoň 91 200 Kč ročně.

Od průměrné mzdy se odvíjí například:

·       minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění (letos 2 393 Kč).

·       minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění (2 588 Kč pro hlavní činnost).

·       rozhodný měsíční příjem pro účaszaměstnanců na nemocenském pojištění (3 500 Kč).

·       23% zdanění příjmů. Počítá se od 48násobku průměrné mzdy, tedy od 1 701 168 Kč za rok a 141 764 Kč za měsíc.

Stravenkový paušál: Peníze místo stravenek


Zaměstnanci mohou nově místo stravenek dostávat od zaměstnavatele peněžitý příspěvek. Tento příspěvek je:

·       pro zaměstnavatele daňový náklad v jakékoliv výši

·       pro zaměstnance osvobozený od daně a pojištění do limitu 70 % ze stravného při pracovní cestě 5–12 hodin

Stravné při pracovní cestě dělá 91–108 Kč, příspěvek na stravné tedy může být maximálně ve výši 75,60 Kč na odpracovanou směnu, aby ho zaměstnanec nemusel danit.

U stravenek platí tento limit i pro zaměstnance, aby šlo o daňový náklad, u paušálu ne.


Odepisování majetku jinak a lépe


Ruší se výjimečné podmínky pro nehmotný majetek. To znamená, že například software můžete odepisovat podle skutečného používání.

Limit pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku se zvýšil ze 40 000 na 80 000 . Majetek do této hranice odepíšete jednorázově. Změnu můžete využít i pro majetek koupený minulý rok.

Na hmotný majetek pořízený za roky 2020 a 2021 můžete použít mimořádné odpisy. Majetek z 1. a 2. odpisové skupiny (např. počítač a auto) nově odepisujete jen 1 a 2 roky. Například u auta za první rok odepíšete 60 % a za druhý zbylých 40 %.


Daňové přiznání online a později


Díky „online finančnímu úřadu“, který zmiňuje novela daňového řádu, už nemusíte na FÚ. Online podáte přiznání ke všem daním, elektronicky vyplníte formuláře, odešlete i zaplatíte případnou vyměřenou daň.

Ti, kdo podají přiznání elektronicky, na něj navíc mají víc času. Do minulého roku se přiznání podávalo:

·       do 3 měsíců po skončení zdaň. období (typicky do 1. dubna), pokud podáváte sami

·       do 6 měsíců, pokud máte povinný audit nebo vás zastupuje daňový poradce.

Nově je lhůta pro elektronické podání o měsíc delší, standardně do 1. 5.

Mění se i podmínky při využití služeb daňového poradce. Dřív jste museli před uplynutím standardní lhůty pro odevzdání přiznání (1. 4.) udělit poradci plnou moc a uložit ji u správce daně. Přiznání pak podával zmocněný poradce.

Nově za vás může přiznání podat jakýkoliv poradce, a to až 6 měsíců po skončení zdaň. období (standardně tedy do 1. 7.).

A ještě jedna novinka: Obchodní korporace mohou účetní závěrku podat přes správce daně.


DPH tisíckrát jinak


I oblast DPH se dočkala řady změn:

·       Nemovitosti: Nově nemůžete dobrovolně zdanit nájem nemovitostí určených k bydlení. Takže si ani neodečtete DPH např. u oprav nemovitosti nebo u pořízení.

·       Dovoz: Neplatí osvobození od DPH dovozů do 22 EUR.

·       Vrácení nesporné části nadměrného odpočtu: Pokud u vás bude finanční úřad prověřovat jen část nadměrného odpočtu, nespornou část vám vrátí v podobě záloh, pokud přesáhne 50 000 Kč.


Změny v úrocích


Když se opozdíte s úhradou daňových povinností (daně, záloh na daň, při doměření daně), správce daně vyměří úrok z prodlení.

Ten dělal do roku 2020 14 % + repo sazba = 14,25 %.

Nově je to úrok z prodlení podle nového obč. zákoníku (8 %) + repo = 8,25 %.

Pokud vám správce daně nevrátí vratitelný přeplatek, vzniká mu povinnost uhradit úrok. 

Do minulého roku dělal úrok 2 % plus repo = 2,25 %.

Nově polovina úroku z prodlení podle nového obč. zákoníku = 4,125 %.

Od letošního roku je navíc možné individuálně povolit prominutí pokuty za opožděné podání přiznání.

Náš tip: Chcete mít přehled v úrocích? Stáhněte si zdarma náš e-book Jde o peníze: Úroky a půjčky v podnikání. Řeší nejen úroky ve vztahu k finančnímu úřadu, ale také půjčování vlastní firmě nebo zaměstnanci.


Vyšší cestovní náhrady


Posíláte zaměstnance na zahraniční cesty? Zkontrolujte si aktuální výše cestovních náhrad a stravného pro dané země. Najdete je v této tabulce.


Spotřební daň: Tabák za víc, nafta za míň


Pro rok 2021 se zvýšila spotřební daň z tabákových výrobků, jako jsou cigarety, doutníky, tabák ke kouření, ale i zahřívaný tabák, a to o 10 %. Příští rok se zvýší o 5 %.

Motorovou naftu zase nakoupíte levněji, spotřební daň se snížila o 1 korunu/litr.


Video: Co přináší Brexit?


Od Brexitu už uplynul skoro rok, stále jsme ale čekali na dohodu mezi EU a Velkou Británií. K té nedošlo, proto je Británie z pohledu DPH od ledna třetí zemí. Pro Severní Irsko ale po následující 4 roky stále platí stávající pravidla pro obchod s EU. 

Zajímá vás, co Brexit znamená pro české firmy? Pusťte si video, ve kterém naše ředitelka Jana Jáčová vše přehledně shrnula.Máte v novinkách jasno? 


Novinek je víc než dost, proto se nestyďte zeptat na nejasnosti. Rádi vám odpovíme na našem Facebooku nebo LinkedInu, kde najdete aktuální zprávy ze světa daní a účetnictví.

Nebo hoďte své daně a účetnictví za hlavu. V UOL se o vás rádi postaráme – tak jako o 2000 dalších českých firem. Dojedeme si pro vaše doklady, zdigitalizujeme je, poradíme vám a zastoupíme vás při jednání s úřady. Přečtěte si, jak to u nás chodí.


středa 30. prosince 2020

Stravenkový paušál od 1.1.2021

Novela zákona o daních z příjmů přináší od roku 2021 už všeobecně známou novinku v podobě stravenkového paušálu. Paušál doplňuje, nikoli nahrazuje, stravenky a závodní stravování.

Ještě zmiňme, že všechny tyto druhy stravování jsou benefitem, který zaměstnavatel může, ale nemusí svým zaměstnancům poskytnout. Co zaměstnancům poskytnout musí, je přestávka na jídlo alespoň 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce. Tak praví zákoník práce.

Nově bude zaměstnavatel moci zaměstnancům poskytnout peněžní příspěvek na stravování, který bude u zaměstnavatele daňovým nákladem a u zaměstnance bude osvobozen od daně z příjmů a pojistného do výše 70% stravného při pracovní cestě 5 – 12 hodin (uvedený limit je stejný, jako u stravenek). Toto stravné bude pro rok 2021 činit 91 – 108 Kč. Takže příspěvek může činit 70% x 108 Kč = 75,60 Kč. Podmínkou je, že zaměstnanec odpracuje za směnu alespoň 3 hodiny a nebylo mu poskytnuto stravné při pracovní cestě. V případě měsíce, který má 20 pracovních dnů, by tak zaměstnanec mohl dostat zhruba 1.500 Kč osvobozených od daně a pojistného.

Pokud srovnáme daňové dopady stravenek a stravenkového paušálu, vypadá situace následovně:

 • Stravenky:

  • u zaměstnance je jejich poskytnutí osvobozeno bez limitu

  • u zaměstnavatele daňový náklad do limitu  55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně 70% stravného 5-12 hodin (nad limit nedaňový náklad)


 • Stravenkový paušál:

  • u zaměstnance je poskytnutí osvobozeno do limitu  (nad limit zdanitelný příjem)

  • u zaměstnavatele daňový náklad bez limituTakže, dobrou chuť.BREXIT

 


 • UK opustilo EU k 31. 1. 2020

 • Jednání mezi EU a UK dospěla k dohodě, představující tzv. tvrdý Brexit


DPH

Od 2021 bude UK z pohledu DPH třetí zemí

ALE: Kromě Severního Irska, to bude mít 4 roky stávající pravidla pro obchod s EU, DIČ: XI

To se ale bude vztahovat pouze na zboží, služby budou jako do UK, tj. do třetí země


Zboží

 • Při obchodování se zbožím se nebude jednat o dodání zboží do nebo pořízení zboží z jiného členského státu

 • Bude se jednat o vývoz nebo dovoz

 • Zboží bude procházet celním řízením – možnost vyměření cla

 • Nebude možné využít

  • zjednodušení při třístranném obchodu

  • zjednodušení u konsignačních skladů

  • režim zasílání (e-shopy)

 • Změny pro účetní

  • Prodej zboží do UK se nebude vykazovat v souhrnném hlášení

  • Nákup zboží z UK se nebude vykazovat v kontrolním hlášení

  • Nákup a prodej zboží z a do UK se nebude vykazovat v Intrastatu


Služby

 • Při poskytování služeb do a z UK se bude jednat o poskytnutí služeb do a ze třetí země

 • MOSS – místem plnění u elektronických služeb pro osoby nepovinné k dani je místo příjemce

  • V rámci EU může využít poskytovatel MOSS

  • Po vystoupením UK z EU se musí řídit UK pravidly


Vracení DPH

Dle Informace Finanční správy bude možné žádat o vrácení DPH dle §83 ZDPHDAŇ Z PŘÍJMŮ

Fyzické osoby

 • Poplatníci z UK v ČR – FO - mohou ztratit nárok na slevy či odčitatelné položky, např.:

  • Sleva na dítě

  • Sleva na manželku

  • Dary


Právnické osoby

 • Podíly na zisku placené z ČR do UK

  • Nebude se na ně již vztahovat osvobození v §19

  • Bude se aplikovat 15% / 5% sazba daně dle SZDZ

 • Podíly na zisku placené z UK do ČR a převod podílu na UK dceři - budou moci být osvobozené §19/9

 • U některých plateb ze zdrojů v ČR příjemci v UK bude muset CZ plátce provádět zajištění

  • Jde např. o příjmy

   • Ze stálé provozovny

   • Účast na v.o.s. a k.s.

   • Příjmy z prodeje a užívání nemovitosti

   • A další


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ZAMĚSTNANOST

 • ČSSZ doporučuje vyžádat od UK úřadů potvrzení o dobách pojištění z práce či pobytu v UK

 • Potvrzení na formulářích E 205 UK nebo SED P5000 UK

 • Na základě tzv. Výstupové dohody si zachovají občané UK i EU

  • Pobytová, pracovní práva a práva v SP

  • Pokud vznikla před 31. 12. 2020


CELNÍ ŘÍZENÍ

 • Při dovozu možné vyměření cla

 • Vliv podmínek Incoterms na náklady obchodu po Brexitu

 • Kontroly zboží na hranicích


DOPORUČUJEME

 • Analýzu Vašich vztahů s UK obchodními partnery

 • Správné nastavení dodacích podmínek

  • Příklad: CZ dodavatel má nastaveny podmínky DDP – od 2021 bude muset hradit kromě dopravy i celní formality a clo

 • Zjištění případné povinnosti registrace k UK DPH

neděle 27. prosince 2020

Ebook Zaměstnanecké benefity volně ke stažení!

Náš ebook Zaměstnanecké benefity si můžete stáhnout zde.

V odkazech najdete verzi dle legislativy CZ i SK.

 

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity.pdf

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity_SK.pdf

 


 


čtvrtek 24. prosince 2020

Paušální daň stručně a jasně

 

Jedna paušální platba vládne všem. 

Ale je vhodná i pro vás? 

Přečtěte si, jaké podmínky musíte splnit a jak se k paušální dani přihlásit. 

Čas máte do 11. ledna.

https://ebook.uol.cz/pausalni_dan.pdf