středa 11. ledna 2012

Nemocenské pojištění v roce 2012

V kolotoči různých legislativních změn se ocitl i zákon č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění. Novelou se do zákona dostal rozšířený okruh osob, které se nemocenského pojištění účastní. Nově se zde kupříkladu objevují jednatelé a členové kolektivních orgánů právnických osob (předseda představenstva či jeho členové, atd.) Budou pro ně platit stejné podmínky jako pro zaměstnance v pracovním poměru. Změny se týkají také důchodového pojištění, mění se i vyměřovací základy a sazby.

Detailnější informace jsou pro klienty UOL k dispozici v zákaznickém extranetu.