neděle 1. ledna 2012

Rok 2012 a změny v zákonech

Od 1.1.2012 dochází v oblasti daňové a pracovní legislativy k několika změnám, o kterých bychom vás rádi informovali.

Mezi ty hlavní patří změna výše snížené sazby DPH z 10% na 14% a v oblasti zaměstnanosti pak výrazné přitvrzení postihů nelegálního zaměstnávání a tzv. švarcsystému. U dohody o provedení práce došlo k mírnému pokroku vpřed, když se zvětšil rozsah možného časového přídělu ze 150 hodin na dvojnásobek. Novým limitem pro platbu sociálního a zdravotního pojištění z dohod o provedení práce je odměna ve výši nad 10 000 korun.

Detailnější informace jsou pro klienty UOL k dispozici v zákaznickém extranetu.