pátek 10. února 2012

Nové cestovní náhrady

V důsledku novoroční změny zákoníku práce došlo také k několika zásadním změnám ve stanovení daňově účinných cestovních náhrad a to jak pro tuzemské, tak pro zahraniční služební cesty. V roce 2011 zákoník práce umožňoval zaměstnavateli krátit stravné, pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatně jídlo typu snídaně, oběda či večeře. S novým rokem však legislativa krácení stravného přímo nařizuje. Pokud se stravné u zaměstnance nezkrátí, bude nekrácená část podléhat dani i odvodům pojistného.

Detailnější informace jsou pro klienty UOL k dispozici v zákaznickém extranetu.