středa 5. září 2012

Paušální výdaje na dopravu – shrnutí a příklady

Paušální výdaje na dopravu upravuje §24/2 zákona o dani z příjmu, jsou stanoveny na částku 5 tisíc korun měsíčně. Pro účely daně z příjmu nemusí být vedena kniha jízd (pro DPH však ano, na což je potřeba dát si pozor)

Existují i omezení:
- maximálně 3 vozidla, zahrnutá či nezahrnutá v obchodním majetku nebo vozidla najatá
- v průběhu roku nelze způsob uplatňování výdajů měnit
- nesmí být přenechány jiné osobě (sem však nespadá spolupracující osoba nebo zaměstnanec, který vozidlo neužívá soukromě)

Lze využít i u soukromě využívaného vozidla pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná = živnostník), výše paušálního výdaje se v takovém případě mění na 4 tisíce korun měsíčně (bez ohledu na poměr užití pro soukromé a služební účely)

Paušál platí obecně bez ohledu na typ vozidla, platí tedy jak pro osobní vůz, tak pro motorku i nákladní auto.

Krácený paušál se uplatňuje na nejvýše 1 vozidlo. To znamená, že pokud má OSVČ dvě vozidla a obě užívá i soukromě, krátí paušální výdaje jenom u jednoho vozidla.

Paušál nelze použít u výpůjčky, lze jej však využít u nájmu – leasing i operativní nájem. Paušální výdaj „kryje“ náklady na spotřebované PHM a na krátkodobé parkování, ostatní náklady lze použít jako u skutečných výdajů. U kráceného paušálu (4 tisíce Kč) je možno uplatnit až 40% ostatních skutečných nákladů (například i odpisů). Paušální výdaje u vozidel, nezahrnutých do OM, lze uplatnit do výše 3,70 Kč na km, je ale potřeba vést knihu jízd.


Příklad 1:

OSVČ má v OM osobní automobil. Odpisy v roce 2012 dosahují hodnoty 100 tisíc Kč, vozidlo používá soukromě i služebně.

Najeté km soukromě = 2.000, služebně najeté km = 6.000.

Při prokázaných nákladech budou uznatelné odpisy 75 tisíc Kč (6/(2+6) * 100.000).

Při paušálních nákladech budou uznatelné odpisy 80 tisíc Kč ( 80% * 100.000).

Příklad 2:

OSVČ má 2 osobní auta v OM.

Odpisy auta A v roce 2012 jsou ve výši 100 tisíc korun, služebně spotřebované pohonné hmoty = 40 tisíc, soukromé km = 3 tisíce, služební km = 3 tisíce

Odpisy auta B v roce 2012 jsou ve výši 60 tisíc, služebně spotřebované pohonné hmoty = 50 tisíc, soukromé km = 1 tisíc, služební km = 3 tisíce

Obě auta používá i soukromě.
Jaké jsou maximální daňově uznatelné náklady?

A.
Skutečné výdaje:
PHM = 40 tisíc
Odpisy = 100 tisíc * 1/2 = 50 tisíc
celkem 90 tisíc Kč

Paušální výdaje:
„PHM“ = 12*5 tisíc = 60 tisíc
Odpisy = 100 tisíc ( krátit budu odpisy u levnějšího vozu)
Celkem 160 tisíc Kč

B.
Skutečné výdaje:
PHM = 50 tisíc
Odpisy = 60 tisíc * (3/(3+1) = 45 tisíc Kč

Paušální výdaje:
„PHM“= 12*5 tisíc = 60 tisíc
Odpisy = 80% * 60 tisíc = 48 tisíc Kč
Celkem 108 tisíc

Optimální varianta je vést náklady na provoz obout aut jako paušální výdaje.

Příklad 3:

OSVČ má vozidlo, nezařazené do OM, za rok ujel 2.000 km služebně, kolik je maximální paušální výdaj?

Paušální výdaje = 12 * 4 tisíce = 48 tis Kč
Základní náhrada (nahrazuje všechny ostatní náklady) = 2.000 * 3,70 = 7.400 Kč.
Celkem = 55.400 Kč.