čtvrtek 27. prosince 2012

Daň z příjmů - novinky od 1.1.2013Fyzické osoby

Od 1.1.2013 bude zavedeno tzv. solidární zvýšení daně,. Týká se příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) a z podnikání. Pokud součet příjmů z těchto dvou aktivit u fyzické osoby přesáhne 48-násobek průměrné mzdy , daň z tohoto převýšení bude stanovena ve výši 22% ( 15% + solidární zvýšení 7%). Poplatník, který podléhá solidárnímu zvýšení daně, je povinen podat daňové přiznání.

U osob, které uplatňují výdaje procentem, jsou stanoveny limity:
maximální výdaje pro 40% paušál.... 800 tis Kč
maximální výdaje pro 30% paušál.... 600 tis Kč

Procento paušálních výdajů se pro rok 2013 nemění.

Základní slevu na dani nebudou moci uplatnit osoby, které k 1.1. daného roku pobíraly starobní důchod.

Slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti nebude moci uplatnit poplatník, jehož součet základů daně, v nichž uplatnil paušální výdaje, je vyšší než 50% celkového základu daně.