pondělí 10. prosince 2012

QR kódy pro platbyQR kód,, čtvercový obrazec, připomínající šum na rozladěné televizi, je obdobou čárového kódu. Jeho hlavním účelem je přenos informací a svého masového rozšíření mezi běžnou populaci se dočkal především s nafukujícím se trhem chytrých mobilních telefonů, které jej dokáží pomocí fotoaparátu a speciálního softwaru „přečíst“.

Zatímco čárový kód slouží jako nositel jednoduché informace, QR kód může díky svému dvourozměrnému kódování obsahovat mnohem více dat. Lze do něj zakódovat nejen jednoduché identifikátory, ale i komplexnější informace včetně toho, o jaké informace významově jde. Jeden relativně malý čtvereček tak v sobě může skrývat nejen internetovou adresu (nejčastější využití tohoto kódu), ale i kompletní kontaktní údaje, údaje o události, přesné informace o poloze nebo třeba přihlašovací údaje k bezdrátové síti. Jedno vyfocení mobilním telefonem tak nahrazuje zdlouhavé psaní na klávesnici S QR kódy se můžete setkat na vizitkách, v reklamách, na informačních prospektech a nově také na fakturách.

Technický pokrok zatím sice ještě nedospěl tak daleko, aby QR kód ukrýval kompletní údaje na faktuře obsažené, může však obsahovat alespoň ty, které jsou podstatné pro její úhradu. Ve světě se již několik podobných systémů objevilo, většinou však fungují pouze pro jednu konkrétní banku, často dokonce jen jako odkaz na internetovou stránku příslušné banky.

V České republice se však banky dohodly a Česká bankovní asociace schválila standard pro sdílení platebních údajů prostřednictvím QR kódů, který není vázaný licencemi. Může jej tak bezplatně použít kdokoli. Standard je navíc koncipován poměrně obecně, lze jej využít i v zahraničí a to nejen na Slovensku (které používá s námi shodný formát čísel bankovních účtů).

Na fakturách a pravděpodobně i na dalších dokladech, vyžadujících bankovní úhradu, se pravděpodobně budeme stále častěji setkávat s QR kódem, který obsahuje kompletní údaje, potřebné pro zaplacení. V současné chvíli jej lze použít ve dvou bankovních domech, v Komerční bance a v Raiffeisenbank. Do budoucna plánují zavedení i další banky (ČSOB již slíbila podporu na začátek příštího roku)., Počítá se také s využitím v bankomatech a internetovém bankovnictví.

Doplnění QR kódu na fakturu není složité, a proto již řada účetních programů využití těchto kódů podporuje. Účetní program UOL byl na QR kódy připraven už koncem října, jejich zobrazování bylo aktivováno až koncem listopadu poté, co používání kódu spustila Komerční banka.

Použití QR kódu je výhodné jak pro plátce, kterému zjednodušuje úhradu (nemusí přepisovat číslo bankovního účtu, variabilní symbol, částku a další údaje), tak pro příjemce, kterému se peníze nikde zbytečně nezdrží z důvodu chyby při přepisování. Příjemce také nebude muset dohledávat platbu se špatně vyplněnými nebo zcela nevyplněnými identifikačními údaji. Navíc si může do QR kódu uložit i specifickou zprávu, určenou výhradně své osobě a snadno tak identifikovat, k čemu měla příslušná platba sloužit.

Přejme si tedy, aby i ostatní banky v dohledné době přidaly možnost QR kódy využívat a aby se tak kód mohl postupně objevit na každém dokladu. Jako jedna z možností může přinést do bankovního styku výrazné zjednodušení.