pátek 28. prosince 2012

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2013

Od 1.1.2013 se opět mění minimální zálohy na pojistné, jejich výše se odvíjí od průměrné mzdy. Pro rok 2013 je stanovena ve výši 25 884 korun. Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se zvýší dohromady o 105 korun měsíčně.
 

Podnikání jako hlavní činnost

Kdo má podnikání jako hlavní činnost, zaplatí v příštím roce na zdravotní pojištění minimálně 1 748 korun (2012 - 1 697 korun). Minimální měsíční záloha u důchodového pojištění vzroste u hlavní činnosti z 1 836 korun na 1 890 korun

Podnikání jako vedlejší činnost

Kdo má podnikání jako vedlejší činnost, platí minimální zálohy jen u důchodového pojištění a pouze tehdy, když příjem z podnikání přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy vyhlašované vládou. Limit pro rok 2013 je stanovený na 62 121 korun. Koho se tedy bude minimální záloha týkat, zaplatí měsíčně 756 korun (letos to bylo 735 korun). U zdravotního pojištění se neplatí minimální zálohy, nová výše zálohy se vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečných příjmů. 
Stejná jako letos zůstává v příštím roce záloha na dobrovolné nemocenské pojištění, a to 115 korun měsíčně. 

Od kdy je třeba platit novou částku?

Zatímco u důchodového pojištění platíte vyšší částku minimální zálohy až za měsíc, ve kterém budete podávat Přehled o příjmech a výdajích (za duben 2013 do 20. května), u zdravotního pojištění musíte platit vyšší částku už za leden 2013 (do 8. února). Pro podnikatele, kteří zahájí podnikání až v roce 2013, budou platit nové minimální zálohy hned od začátku.

Maximální vyměřovací základ

Letos byl maximální vyměřovací základ u důchodového pojištění stanoven na 48násobek průměrné mzdy, stejný zůstává i pro příští rok. Jen výše stropu se mění z 1 206 576 korun na 1 242 432 korun, což odpovídá měsíčnímu příjmu přibližně 103,5 tisíce korun. Maximální výše zálohy bude tedy 30 233 korun, víc nikdo platit nebude.
U zdravotního pojištění byl letos strop nastaven na 72násobek průměrné mzdy. Od 1.1.2013 podnikatelé a zaměstnanci s vysokými příjmy (nad 155 tisíc měsíčně) budou platit zdravotní pojištění vyšší než dosud.