pátek 13. prosince 2013

Autorské honoráře do roku 2013 a 12014


Do roku 2013 včetně
Pod pojmem autorské honoráře jsou do roku 2013 chápány příjmy za příspěvky autorům do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize ( tj. jenom do těchto masmédií).

Jde o příjmy podle §7, tj. příjmy z podnikání, které ale mají daňový speciální režim.

Pokud příspěvky jednomu autorovi v jednom měsíci nepřesáhnou částku
7.000 Kč, podléhá tento příjem srážkové dani. Při výplatě tedy je sražena 15% daň, autor obdrží příjem již zdaněný, do daňového přiznání ho proto již následně neuvádí.

Je-li vyplácená částka za měsíc vyšší než 7.000 Kč, jde o normální podnikatelský příjem autora, plátce ho na základě smlouvy či přijaté faktury vyplatí nezdaněný.

Od roku 2014 včetně

Od roku 2014 je výrazně rozšířen okruh autorů, na které se srážení daně vztahuje, jde o tyto autorské honoráře:
„příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem“

Pokud příspěvky jednomu autorovi v jednom měsíci nepřesáhnou částku 10.000 Kč, podléhá tento příjem srážkové dani. Při výplatě tedy je sražena 15% daň, autor obdrží příjem již zdaněný. Může však – je-li to pro něj výhodné – požádat plátce o vystavení potvrzení o těchto zdaněných příjmech a následně tento příjem i z něj sraženou daň uvést ve svém daňovém přiznání.

Je-li vyplácená částka za měsíc vyšší než 10.000 Kč, jde o normální podnikatelský příjem autora, plátce ho na základě smlouvy či přijaté faktury vyplatí nezdaněný.

Účtování u plátce honoráře:

nárok autora na honorář: 518***/ závazek

srážková daň, nepřesáhne-li částka celkem 7.000 (10.000 v roce 2014 a dále): závazek/342