úterý 23. prosince 2014

UOL REVUE Prosinec 2014


Vážené čtenářky, milí čtenáři,
ráda bych vás všechny přivítala
v novém roce 2015 a popřála vám hodně štěstí, zdraví a také pracovních i osobních úspěchů. Mám velkou radost, že mohu tímto přáním uvést další číslo UOL Revue, časopisu, jehož už dvanácté vydání právě držíte v ruce. Jedním z mých novoročních přání bylo, abychom
jej zvládli vydávat stále ve stejně kvalitní podobě a aby zajímavého čtení (odborných článků) bylo dost nejen na rok nadcházející, ale na mnoho dalších let dopředu.UOL Revue ke stažení:


středa 10. prosince 2014

Změny v daních pro rok 2015

Nový rok s sebou přináší i řadu novinek v daňové oblasti. Změny se dotknou jak DPH, tak i daní z příjmů. UOL vám přináší jejich přehled.

úterý 9. prosince 2014

Co nového nás čeká ve mzdách?


Asi nejednoho zaměstnance potěší novinky ve mzdách, které jsou nachystány pro rok 2015. Od nového roku se totiž zvyšuje minimální mzda, mění se sleva na dani na druhé a další dítě, daňového zvýhodnění se opět dočkají i pracující důchodci. Rodiče malých dětí pak jistě potěší takzvané „školkovné“. Obměnu zaznamená i zdravotní pojištění, solidární daň či mzdové listy.

Účetnictví Bonobo pomáhá konzultantům v Personal Connect

Už jste vyzkoušeli Bonobo? Ing. Alexandra Lemerová, jednatelka společnosti Personal Connect s.r.o., popisuje své zkušenosti s novou aplikací od Účetnictví on-line. Přínosy systému Bonobo vidí majitelka konzultační společnosti zejména v jednoduchosti užívání, rychlosti reportingu a dostupnosti na tabletu.

sobota 1. listopadu 2014

Pořádáme Seminář o "bezproblémovém předání majetku dalším generacím"

Vážení přátelé,

zveme Vás na unikátní seminář "Praktická řešení při snadném a bezproblémovém předání majetku dalším generacím", který se uskuteční v pátek 21.11.2014 v čase 10-12:30 hod..

čtvrtek 2. října 2014

UOL Revue č. 11 je na světě.


Vážení přátelé, doporučujeme Vám k přečtení nové vydání časopisu UOL Revue, tentokrát již s číslem 11.  

Co v něm najdete? 
Velkým tématem aktuálního vydání je tentokrát problematika DPH. Dozvíte se, čemu u DPH věnovat pozornost při obchodování s cizinou, nebo jak si poradit s daní z nemovitých věcí. Nechybí pravidelné rubriky, začíst se můžete například do inspirativního rozhovoru s naším klientem Radkem Křížkem, jednatelem společnosti TRUMP Reality. Dozvíte se samozřejmě i o žhavých novinkách v účetním programu. Časopis si můžete prohlédnout on-line níže v prohlížeči nebo stáhnout do Vašeho počítače.

Přejeme Vám příjemné čtení!

středa 27. srpna 2014

Nová e-learnigová sekce na webu UOLÚčetnictví je dynamický obor, který se neustále vyvíjí, jeho pravidla se mění díky změnám v legislativě, a tak je nutné být neustále ve střehu a hlavně se vzdělávat.

Víte např. kdo je označován jako nespolehlivý plátce a DPH nebo jaká účetní pravidla platí při nákupu automobilu na úvěr? Naše e-learningová sekce Vám všechny informace připomenou.

Na stránkách http://www.uol.cz/elearning ode dneška najdete sérii vzdělávacích videí, která postupně obsáhnou všechny důležité oblasti účetnictví. Snažili jsme se, aby Vás školení byla zábavnější než jen holý text, proto jsme každé z nich zasadili do jiného prostředí a opatřili audiem.

Do sekce budeme pravidelně přidávat další školení a plánujeme tuto sekci celkově rozvíjet.

Přejeme Vám příjemné vzdělávání!


neděle 3. srpna 2014

Ukončení pracovního poměru

Každý zaměstnanecký vztah má svůj začátek, průběh a konec. Jaké jsou možnosti, když nastane ta poslední fáze? Podívejme se na jednotlivé formy a způsoby komunikace při ukončení pracovního poměru.

Formy

 1. Dohodou
 2. Výpovědí
 3. Okamžitým zrušením
 4. Zrušením ve zkušební době
Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.

Dohoda – § 49

Pracovní poměr skončí sjednaným/dohodnutým dnem. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Výpověď – § 5

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně. Zaměstnanec může, na rozdíl od zaměstnavatele, ukončit výpovědí i bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí vždy důvod skutkově vymezit tak, aby nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Odvolat výpověď lze pouze se souhlasem druhé strany – vždy písemně.

V případě výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím sjednané výpovědní doby – ze zákona dva měsíce. Výpovědní doba běží prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Důvody k výpovědi pro zaměstnavatele - §52

jsou přesně vymezeny zákonem a můžeme je rozdělit do několika skupin:

§ 52 a, b, c) organizační

Ruší-li se zaměstnavatel, přemísťuje-li se, stane-li se zaměstnanec nadbytečným – v tomto případě náleží zaměstnanci odstupné. Výše odstupného je závislá na délce pracovního poměru. Pracovní poměr do 1 roku – 1 odstupné, nad 1 rok – 2 odstupné, nad 2 roky – 3 odstupné platy.

§ 52 d) zdravotní

Zaměstnanec nesmí konat práci pro pracovní úraz, onemocnění z povolání – náleží odstupné 12 měsíců.

§ 52 e) zdravotní 

Nesmí-li zaměstnanec podle posudku dále konat dosavadní práci nebo pozbyl-li podle posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost.

§ 52 f) neuspokojivé pracovní výsledky 

Výpověď, jestli byl v době 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění.
§ 52 g) porušení povinností – zkoumá se jejich intenzita – závažnost – výpověď, byl-li v době posledních 6 měsíců upozorněn na možnost výpovědi.

Okamžité zrušení zaměstnavatelem – § 55

 • Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu delší než 1 rok.
 • Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin při plnění pracovních povinností k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.
 • Porušil-li zaměstnanec povinnost zvlášť hrubým způsobem.

Okamžité zrušení zaměstnancem – § 56

 • Podle lékařského posudku dále nemůže vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu ve lhůtě do 15 dní od předložení posudku neumožnil výkon jiné vhodné práce.
 • Zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dní po uplynutí období splatnosti.
Zaměstnanci v tomto případě přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní lhůty.

Zrušení ve zkušební době – § 66

Z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení – využít může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.
Zaměstnavatel nesmí ukončit v době prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti zaměstnance.

sobota 19. července 2014

Kolik stojí zaměstnanec?

Pojem personalistika není jen o výběru vhodného kandidáta, ale také se věnuje věcným tématům a propočtům, které jsou nedílnou součástí při zajištění zaměstnaneckého poměru pro jakoukoli firmu či společnost. Ukažme si, co je nutné vědět, na tomto příkladu:

 • Hrubá mzda 20.000 Kč, tj. nákladová mzda 26.800 Kč (+34%)
 • Náklad zaměstnavatele 34% se skládá:
  • zdravotní pojištění 9% = 1.800 Kč
  • sociální pojištění 25% = 5.000 Kč

 • Náklad zaměstnance:
  • zdravotní pojištění 4.5% = 900 Kč
  • sociální pojištění 6.5% = 1.300 Kč
  • 15% daň se základním odpočtem (2.070 Kč) 1.950 Kč
 • Hrubá mzda 20.000 Kč = čistá mzda 15.850 Kč
Vysvětlivky:
Mzda sjednaná v pracovní smlouvě = hrubá mzda.
Zaměstnavatel odvádí státu 34% z hrubé mzdy.
Celkový náklad firmy je tedy hrubá mzda + odvod za firmu 34%.

Další fakta, která bychom neměli opomenout:

1. Odvody za firmu i zaměstnance se hradí vždy v jedné platbě
a) sociální pojištění - Správa sociálního zabezpečení
b) zdravotní pojištění - každé pojišťovně zvlášť (VZP, OZP, ZPMV atd.)

2. Daň je hrazena pouze za zaměstnance

3. Zákonné pojištění za pracovní úrazy je hrazenou pouze za firmu, a to čtvrtletně.
Termín úhrady je do 20. dne následujícího měsíce.


sobota 5. července 2014

Je to tady ... 10. číslo našeho UOL revue!

Připravili jsme pro vás další číslo našeho časopisu.

Hlavním tématem letního čísla je Personalistika a mzdy. Přinášíme Vám ucelený pohled na problematiku. V tomto čísle najdete také další díl našeho miniseriálu nemovitosti v podnikání a daních, tentokrát na téma: Nemovitosti a DPH.

Aktuální vydání vč. všech archivních čísel najdete na našem webu www.uol.cz.Zodpovědný přístup k BOZP se vyplatíMnohé firmy či zaměstnavatelé nevěnují této oblasti patřičnou pozornost a neuvědomují si, že tímto krokem si mohou způsobit nemalé potíže.
Naštěstí je tu i početná skupina zaměstnavatelů, kteří své povinnosti znají a plní, a dokonce se najdou i ti, kteří tuto oblast chápou jako nedílnou součást řádného chodu firmy. Když k celému tématu přičteme možnost pracovního úrazu na pracovišti a jeho následné vyšetřování, či kontrolu ze strany státních orgánů, mít oblast bezpečnosti práce ve firmě zajištěnou, jistě u nejednoho
majitele společnosti, odpovědného manažera, ale i řadových zaměstnanců, přispěje k lepšímu spaní.

pondělí 23. června 2014

Nemovitosti a DPH


Prodej nemovitosti má široká osvobození

Časový test


Osvobozen je prodej nemovitosti po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby. Lhůta 5 let platí od roku 2013, dříve to byla lhůta 3-letá, při prodeji nemovitosti z předchozích období je proto prodej osvobozen již po této 3-leté lhůtě.
Při prodeji pozemku, na němž je stavba, se vychází z principu nedělitelnosti režimu zdanění pozemku a stavby. Proto prodej pozemku, jehož součástí je stavba, která splňuje 5-letý časový test, je také osvobozen od DPH.

Tipy z personalistiky

Přinášíme vám několik důležitých postřehů, které se týkají aktuálního tématu Personalistika, zaměstnanci a mzdy, a věříme, že vám tyto informace osvětlí (odpoví na) některé nejasnosti z této problematiky. Tedy víte, že?

úterý 27. května 2014

Seminář: Mzdy a personalistika pro majitele firem


Srdečně Vás zveme na seminář:
"Mzdy a personalistika pro majitele firem"

kdy: 6.6.2014, 09.00 - 12.00
kde: UOL, Pekařská 14, Praha

přednáší:  Jana Pícková, Alena Šťastná
cena: 800,- Kč bez DPH
Přihlásit se můžete na:
www.uol.cz/skoleni-mzdy-personalistika

Neváhejte a přijďte si poslechnout o všem, co by Vás v souvislosti s personalistikou a mzdami mohlo zajímat. A abyste za náklady za zaměstnance zbytečně neutratili majlant :-)

sobota 24. května 2014

Jaké jsou typy pracovních poměrů a jejich výhody či nevýhody?

Jak může zaměstnavatel prověřit pracovní kvalitu zaměstnance?
 • Dohodou o pracích mimo pracovní poměr
 • Zkušební dobou
 • Pracovním poměrem na dobu určitou

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Do této skupiny patří dvě skupiny dohod:

čtvrtek 8. května 2014

Nemovitosti v daních


V roce 2014 došlo v důsledku rekodifikace soukromého práva a v souvislosti s tím se změnou prakticky všech daňových zákonů k významným změnám v oblasti zdaňování nemovitostí.
V následujícím seriálu zaměřeném na nemovitosti se vám pokusíme přinést kromě základní informace o zdaňování v souvislosti s nemovitostmi i  informaci o některých z těchto změn. Jde o problematiku rozsáhlou a také zatím ne zcela pevně ukotvenou v našem právním systému, v současné době probíhají intenzivní jednání mezi zákonodárci, odbornou veřejností a státní správou na výkladu nejasných ustanovení zákonů.

sobota 5. dubna 2014

Je to tady ... 9. číslo našeho UOL revue!

Připravili jsme pro vás další číslo našeho časopisu. 

Hlavním tématem jarního čísla jsou Nemovitosti v podnikání. Přinášíme Vám ucelený pohled na problematiku, která umí být někdy pěkně zamotaná. V tomto čísle najdete poslední díl našeho miniseriálu Automobil v účetnictví a daních, tentokrát na téma: Způsoby uplatnění provozních nákladů na automobil.
Dále jsme pro Vás připravili klasicky vydatnou dávku pravidelných rubrik. Nebudu Vás lákat konkrétně, naše UOL Revue stojí za přečtení od začátku až do konce. 
Aktuální vydání vč. všech archivních čísel najdete na našem webu www.uol.cz.Automobil v účetnictví a daních díl 4 - Způsoby uplatnění provozních nákladů na automobil

V tomto článku objasníme, jaké jsou varianty uplatnění nákladů na automobil.

Skutečně vynaložené náklady

Základním způsobem je uplatnění reálně vynaložených nákladů na základě účtenek či jiných dokladů. Tento způsob lze použít vždy u vozu vlastního či pronajatého, u fyzických osob u vozu zařazeného v obchodním majetku. V případě uplatnění skutečných nákladů je třeba vždy vést knihu jízd.

pondělí 20. ledna 2014

Seminář - Právní novinky pro podnikatele

Právní novinky pro podnikatele - Zákon o obchodních korporacích (ZOK) a Nový občanský zákoník (NOZ)
v termínech: 5.2.2014 nebo 12.2.2014.

Přihlásit se můžete zde: http://www.uol.cz/seminar-pravni-novinky-pro-podnikatele


Upoutávka ze semináře: https://www.youtube.com/watch?v=u2DoYhNSelM