sobota 24. května 2014

Jaké jsou typy pracovních poměrů a jejich výhody či nevýhody?

Jak může zaměstnavatel prověřit pracovní kvalitu zaměstnance?
  • Dohodou o pracích mimo pracovní poměr
  • Zkušební dobou
  • Pracovním poměrem na dobu určitou

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Do této skupiny patří dvě skupiny dohod:
  • Dohoda o provedení práce (DPP)
  • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)  
Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce (DPP) Je omezená limitem 300 odpracovaných hodin
u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce. 
Nákladově je pro zaměstnavatele určitě nejpříznivější, protože z odměny do Kč 10.000,- brutto za měsíc zaměstnavatel neodvádí za zaměstnance žádné pojistné. To znamená, že nákladem pro zaměstnavatele je pouze výše odměny.
Je výhodná k zajištění jednorázových prací. Hojně využívaná při zaměstnávání studentů. 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Je omezena limitem 20 hodin týdně v průměru. Rozsahem se tedy blíží polovičnímu pracovnímu úvazku. Výhodou proti pracovní smlouvě je, že zaměstnavatel nemusí zaměstnanci určovat pevný týdenní rozvrh. 
Musí jen dohlédnout na dodržení limitu hodin v týdnu, jinak se v podstatě jedná o práci na zavolanou. 
U DPČ se pojistné za zaměstnance odvádí z odměny, která přesáhne Kč 2.500,- hrubého v měsíci. Zaměstnanci nevzniká automaticky nárok na dovolenou, avšak dohodou zaměstnance a zaměstnavatele ji lze sjednat. 
Výpovědní lhůta je 15 dní, rozvázat dohodu lze jednoduše. Výpovědní důvod může a nemusí být uvedený. 

Když uzavírá zaměstnavatel pracovní smlouvu … 

Pokud se zaměstnavatel rozhodne uzavřít pracovní smlouvu, má k dispozici jednak zkušební dobu, a nebo je možné na začátek zvolit uzavření pracovního poměru na dobu určitou.

Zkušební doba 

Při sjednávání zkušební doby je důležité dodržet pravidla, která určuje Zákoník práce. V opačném případě by se mohlo stát, že zkušební doba byla sjednaná neplatně a ukončení pracovního poměru po skončení zkušební doby není pro zaměstnavatele jednoduchou záležitostí. 
Zkušební doba musí být sjednána vždy písemně, nejpozději v den nástupu. 
Zkušební doba sjednaná po tomto datu je neplatná. Maximální doba sjednané zkušební doby jsou 3 měsíce po sobě jdoucí. Pouze u vedoucích zaměstnanců lze sjednat zkušební dobu v době trvání 6 měsíců. 
Sjednaná zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednaného pracovního poměru - týká se pracovních poměrů na dobu určitou. 
Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. 

Pracovní poměr na dobu určitou

Jeho jednoznačnou výhodou je, že pracovní poměr končí sjednaným dnem. I pro pracovní poměr na dobu určitou určuje Zákoník práce pravidla,kterými je nutné se řídit. 
Maximální doba, na kterou lze sjednat tento pracovní poměr, jsou 3 roky. Opakovaně uzavřít tento pracovní poměr může zaměstnavatel se stejným zaměstnancem 2x. 
Při využití všech maximálních limitů může zaměstnanec pracovat pro stejného zaměstnavatele 9 let v režimu pracovního poměru na dobu určitou. Důležité u pracovního poměru na dobu určitou je hlídat den, který byl sjednán jako poslední den trvání pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel i po tomto dni bude zaměstnanci přidělovat práci a zaměstnanec bude pro zaměstnavatele práci vykonávat, pracovní poměr se automaticky mění na pracovní poměr na dobu neurčitou.