pondělí 23. června 2014

Nemovitosti a DPH


Prodej nemovitosti má široká osvobození

Časový test


Osvobozen je prodej nemovitosti po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby. Lhůta 5 let platí od roku 2013, dříve to byla lhůta 3-letá, při prodeji nemovitosti z předchozích období je proto prodej osvobozen již po této 3-leté lhůtě.
Při prodeji pozemku, na němž je stavba, se vychází z principu nedělitelnosti režimu zdanění pozemku a stavby. Proto prodej pozemku, jehož součástí je stavba, která splňuje 5-letý časový test, je také osvobozen od DPH.

Tipy z personalistiky

Přinášíme vám několik důležitých postřehů, které se týkají aktuálního tématu Personalistika, zaměstnanci a mzdy, a věříme, že vám tyto informace osvětlí (odpoví na) některé nejasnosti z této problematiky. Tedy víte, že?