sobota 19. července 2014

Kolik stojí zaměstnanec?

Pojem personalistika není jen o výběru vhodného kandidáta, ale také se věnuje věcným tématům a propočtům, které jsou nedílnou součástí při zajištění zaměstnaneckého poměru pro jakoukoli firmu či společnost. Ukažme si, co je nutné vědět, na tomto příkladu:

 • Hrubá mzda 20.000 Kč, tj. nákladová mzda 26.800 Kč (+34%)
 • Náklad zaměstnavatele 34% se skládá:
  • zdravotní pojištění 9% = 1.800 Kč
  • sociální pojištění 25% = 5.000 Kč

 • Náklad zaměstnance:
  • zdravotní pojištění 4.5% = 900 Kč
  • sociální pojištění 6.5% = 1.300 Kč
  • 15% daň se základním odpočtem (2.070 Kč) 1.950 Kč
 • Hrubá mzda 20.000 Kč = čistá mzda 15.850 Kč
Vysvětlivky:
Mzda sjednaná v pracovní smlouvě = hrubá mzda.
Zaměstnavatel odvádí státu 34% z hrubé mzdy.
Celkový náklad firmy je tedy hrubá mzda + odvod za firmu 34%.

Další fakta, která bychom neměli opomenout:

1. Odvody za firmu i zaměstnance se hradí vždy v jedné platbě
a) sociální pojištění - Správa sociálního zabezpečení
b) zdravotní pojištění - každé pojišťovně zvlášť (VZP, OZP, ZPMV atd.)

2. Daň je hrazena pouze za zaměstnance

3. Zákonné pojištění za pracovní úrazy je hrazenou pouze za firmu, a to čtvrtletně.
Termín úhrady je do 20. dne následujícího měsíce.


sobota 5. července 2014

Je to tady ... 10. číslo našeho UOL revue!

Připravili jsme pro vás další číslo našeho časopisu.

Hlavním tématem letního čísla je Personalistika a mzdy. Přinášíme Vám ucelený pohled na problematiku. V tomto čísle najdete také další díl našeho miniseriálu nemovitosti v podnikání a daních, tentokrát na téma: Nemovitosti a DPH.

Aktuální vydání vč. všech archivních čísel najdete na našem webu www.uol.cz.Zodpovědný přístup k BOZP se vyplatíMnohé firmy či zaměstnavatelé nevěnují této oblasti patřičnou pozornost a neuvědomují si, že tímto krokem si mohou způsobit nemalé potíže.
Naštěstí je tu i početná skupina zaměstnavatelů, kteří své povinnosti znají a plní, a dokonce se najdou i ti, kteří tuto oblast chápou jako nedílnou součást řádného chodu firmy. Když k celému tématu přičteme možnost pracovního úrazu na pracovišti a jeho následné vyšetřování, či kontrolu ze strany státních orgánů, mít oblast bezpečnosti práce ve firmě zajištěnou, jistě u nejednoho
majitele společnosti, odpovědného manažera, ale i řadových zaměstnanců, přispěje k lepšímu spaní.