úterý 9. prosince 2014

Co nového nás čeká ve mzdách?


Asi nejednoho zaměstnance potěší novinky ve mzdách, které jsou nachystány pro rok 2015. Od nového roku se totiž zvyšuje minimální mzda, mění se sleva na dani na druhé a další dítě, daňového zvýhodnění se opět dočkají i pracující důchodci. Rodiče malých dětí pak jistě potěší takzvané „školkovné“. Obměnu zaznamená i zdravotní pojištění, solidární daň či mzdové listy.Minimální mzda
Od 1. 1. 2015 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8500 Kčna Kč 9200 Kč. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 50,60 Kč na 55 Kč při 40 hodinách týdně.

Sleva na druhé a další dítě
Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1317 Kč (pro první dítě je zachováno 1117 Kč), na třetí a další dítě bude činit 1417 Kč měsíčně.


Nové prohlášení k dani
V souvislosti se změnou ve výši daňového zvýhodnění u dalších dětí bude nutné, aby poplatník prohlásil, jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti, jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění a zda uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno nebo na druhé, třetí a každé další dítě, zda daňové zvýhodnění uplatňuje i jiná osoba (bude tedy nutné od roku 2015 nechat podepisovat nové tiskopisy prohlášení k dani minimálně u poplatníků, kteří mají děti a chtějí uplatňovat daňové zvýhodnění). Odpadne vyplnění údaje o pobírání či nepobírání starobního důchodu.

Sleva pro pracující důchodce
Základní slevu na poplatníka 2070 Kč měsíčně budou moci využít opět i osoby pobírající starobní důchod (toto již mohou i za rok 2014, na základě rozhodnutí Ústavního soudu).

Z těchto změn vyplývá, že od ledna 2015 zaměstnavatel nesleduje neplacené volno ani neomluvenou nepřítomnost pro účely zdravotního pojištění, neboť tyto skutečnosti již nemají vliv na odvod zdravotního pojištění. Jediným kritériem je tzv. doplatek do minima, který v případě neplaceného volna a absence uhrazuje vždy zaměstnanec.

Zdravotní pojištění
Od 1. 1. 2015 dochází k podstatným změnám ve zdravotním pojištění, a to v §3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb. A současně se ruší §9 zákona č. 48/1997 Sb. Z těchto změn vyplývá, že od ledna 2015 zaměstnavatel nesleduje neplacené volno ani neomluvenou nepřítomnost pro účely zdravotního pojištění, neboť tyto skutečnosti již nemají vliv na odvod zdravotního pojištění. Jediným kritériem je tzv. doplatek do minima, který v případě neplaceného volna a absence uhrazuje vždy zaměstnanec.

Příklad: Zaměstnanec není pojištěnec státu a požádá o neplacené volno po celý měsíc. Zaměstnavatel odvede pojistné z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda, tedy ve výši 1242 Kč a v plné výši srazí zaměstnanci v měsíci, kdy má příjem, z něhož lze částku srazit. Další možností je, že zaměstnanec nejprve uhradí pojistné zaměstnavateli, který ho pak odvede.

„Školkovné“
Sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy – ve výši skutečných nákladů, maximálně do výše minimální mzdy za rok., Slevu je možné uplatnit už i za rok 2014 (tj. 8500Kč) – ovšem pouze při ročním zúčtování nebo při podání daňového přiznání.

Mzdový list
Mzdový list bude muset obsahovat i údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Solidární daň
Možnost provést roční zúčtování daně i u zaměstnance, kterému v některém měsíci v roce byla zúčtována záloha na solidární daň, ale v celkovém součtu na celý kalendářní rok nedosáhl hranice pro výpočet roční solidární daně – toto je možné použít již pro rok 2014 (v roce 2013 musel zaměstnanec podávat sám daňové přiznání).