neděle 4. ledna 2015

Daň z nemovitých věcí je třeba přiznat už v lednu

Věděli jste, že do konce ledna 2015 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2015.
Kdo má povinnost podat daňové přiznání v lednu 2015?
- Ten, kdo zakoupil (zdědil, získal darem...) v roce 2014 novou nemovitost;
- ten, kdo prodal (daroval) v roce 2014 nemovitost a zároveň vlastní ve stejném kraji další nemovitost; v případě změn v rámci spoluvlastnictví je nutné přiznání podávat jen v případech, kdy osoba, která přiznávala daň dosud již žádný podíl na nemovistosti nevlastní;
- ten, kdo provedl v roce 2014 změny na své nemovitosti – především v průběhu stavby (stavební povolení, zahájení výstavby, kolaudace stavby...);
- ten, kdo provedl v roce 2014 změnu ve způsobu užití nemovitosti – např. začal danou nemovitost užívat k podnikání;
- a v některých dalších případech.

Váš tým UOL