pondělí 9. března 2015

Detailní popis přístupu k daňové schránce


V minulém článku jste se dozvěděli o daňové schránce. Rozhodli jsme se článěk ještě dále doplnit.

V daňové informační schránce najdete tam např. informace o aktuálním stavu daňových účtů, daňový kalendář nebo přehled písemností, které se týkají vaší firmy.  Již několik let je tedy možné pomocí internetu zjišťovat, jaké má společnost dluhy či přeplatky u jednotlivých daní, a to pomocí zmíněné daňové informační schránky. 

V loňském roce došlo v přístupu k DIS k velkému zjednodušení, a to díky nové možnosti přihlášení přes datovou schránku.

Jak se tedy do daňové informační schránky přes tu datovou dostanete?

Přístup k daňové informační schránce začíná na www stránkách finanční správy ČR (dříve daňová správa):

Pro přihlášení do systému klikněte na záložku "datovou schránkou" a následně na Přihlásit.


Zobrazi se vám známá stránka na www.mojedatovaschranka.cz, kterou se běžně přihlašujete do své datové schránky, zadáte login a heslo.
Po přihlášení se dostanete na stránku


kde vám již systém nabízí přímo daňovou informační schránku vaší společnosti.
Kliknete na klávesu Vybrat a zobrazí se vám stránka se základními informacemi o společnosti.

Kliknutím na záložku OSOBNÍ DAŇOVÉ ÚČTY se zobrazí tabulka se všemi daněmi, které společnost platila či platí a se stavem jednotlivých daňových účtů.Pokud je částka u daňového účtu kladná, jde o přeplatek, pokud je záporná, jde o nedoplatek.

Interpretovat jednotlivé stavy daňových účtů je ale poměrně složité, FÚ u každé daně postupuje jinak při předepisování povinností a při párování plateb na povinnosti.

Vidíte-li u některé daně mínus, neznamená to ještě nezbytně, že na této dani dlužíte, je to ale pravděpodobné a je třeba se přesvědčit, zda jde skutečně o dluh, aby nerostly zbytečně úroky z prodlení.

O zobrazení pohledávek a plateb u  jednotlivých daní se dozvíte v dalším pokračování našeho seriálu k DIS.