pondělí 3. srpna 2015

Povinné zveřejňování v obchodním rejstříkuRádi bychom Vám tímto článkem připomněli, že dle zákona o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících jsou společnosti povinny zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu a další listiny.

Které to jsou?

a) založení, přeměna, úpadek obchodní korporace (zakladatelské listiny, znalecký posudek, aj.),
b) změny u osob zastupujících obchodní korporaci (rozhodnutí související s výkonem funkcí),
c) pravidelné listiny (účetní závěrka, výroční zpráva, aj.),
d) zvýšení základního kapitálu (rozhodnutí valné hromady, aj.),
e) listiny při zrušení obchodní korporace (rozhodnutí, konečná zpráva o průběhu likvidace, aj.),
f) exekuce na podíl společníka v obchodní korporaci.


Pokud společnost listiny nezveřejní, bohužel hrozí následující sankce:
- v případě nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy hrozí pokuta ve výši 3 % hodnoty aktiv,
-  lze uložit pokutu až 50 tis. Kč, případně zákaz činnosti,
-  v případě neuložení listiny do sbírky listin na výzvu rejstříkového soudu lze udělit pořádkovou pokutu ve výši 100 tis. Kč.

Pokud potřebuje pomoci s ověřením nebo zveřejněním a splněním povinností, neváhejte nás kontaktovat.