čtvrtek 22. října 2015

K daním jednoduše přes datovou schránku
V předchozím díle našeho miniseriálu o daňových informačních schránkách (DIS) jsme se zabývali interpretací stavu daňových účtů u daně z příjmů a u DPH. V tomto posledním díle se zaměříme na silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) a na další informace, které lze získat ve schránce DIS.
Silniční daň

Daňové přiznání k silniční dani (SD) se podává jednou za rok, a to do 31. 1. následujícího roku. Do doby podání tohoto daňového přiznání nemá finanční úřad (FÚ) informace o tom, jak vysoká je daňová povinnost k této dani, a tím ani informace o výši záloh, které měly být na SD placeny. Z tohoto důvodu je interpretace zůstatku na SD poměrně obtížná.Pokud v tabulce pohybů Má dáti a Dal u SD vidíte na prvních řádcích text „Vyrovnání přiznané daně“ a „Vyrovnání předpisu záloh“, je údaj v tabulce stavu účtů aktuální k 31. 12. předchozího roku.Jsou-li ale v textu již „Zálohové povinnosti na daň“, jde o předpisy, které FÚ předepsal podle plateb, aniž měl informaci o přesné zálohové povinnosti, a proto nelze považovat zůstatek na účtu SD za správný. Přesnější informaci o stavu vašich závazků na silniční dani vám dá vaše účetní.Daň z nemovitých věcí

Daňovou povinnost na daný rok zná FÚ (kromě výjimečných případů) již na začátku roku, proto jsou údaje o předpisu daně i o platbách aktuální a je možné se jimi řídit.Je-li daňová povinnost k této dani vyšší než 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou splátkách (31. 5. a 30. 11. daného roku). Zaplatíte-li ale vše najednou v květnu, bude stav účtu k dani z nemovitých věcí vykazovat přeplatek. V tomto případě ale jde o přeplatek zdánlivý, po termínu 30. 11. zmizí.Daň z nabytí nemovitých věcí

U této daně získává FÚ informaci po podání daňového přiznání, obvykle platba probíhá také v té době, většinou tedy zůstatek na této dani odpovídá realitě.Přehled písemnostíV horní vínové liště ve schránce DIS je záložka s názvem „Přehled písemností“. Jde o seznam podaných/přijatých písemností z FÚ na daňový subjekt a obráceně.Je to dobrý pomocník v případě, že si nejsme jisti, zda či kdy bylo z naší strany na FÚ něco odesláno, nebo pokud správce daně tvrdí, že nám něco odeslal, a my jsme nic neobdrželi.Tabulka bohužel obsahuje pouze název písemnosti, přiřazené číslo jednací a datum, takže například u dodatečného daňového přiznání k DPH z údajů nepoznáme, o jaké zdaňovací období se jedná, ale i tak jde o dobrého pomocníka v komunikaci s FÚ.Údaje o daňovém subjektu

Pod vínovou lištou v nabídkách naleznete text „Daňový subjekt“. Prokliknutím ve spodní části obrazovky se objeví velký nápis „Informace o daňovém subjektu vedené na jednotlivých finančních úřadech“. Pod tímto nápisem jsou uloženy informace o registraci k daním, bankovních účtech a adresách, které má FÚ k dispozici.