pondělí 1. února 2016

Nepřehlédněte! Kontrolní hlášení


Ještě jednou se vracíme k opravdu žhavému tématu, které nyní hýbe naším daňovým světem. Jedná se o kontrolní hlášení, které budeme podávat po 1. 1. 2016.

Kdo a kdy podává?

Kontrolní hlášení podávají pouze plátci.
Plátce právnická osoba, vždy za kalendářní měsíc bez ohledu na své zdaňovací období, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
Plátce fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tedy měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní plátci čtvrtletně).

POZOR na vysoké sankce!!!

U kontrolního hlášení neplatí tzv. „toleranční bezsankční lhůta 5 dnů“ (pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH se počítá až od 6. pracovního dne). U kontrolního hlášení platí konečná lhůta do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (resp. následující pracovní den, pokud připadne na sobotu, neděli nebo svátek).
Pokuta za pozdní podání řádného kontrolního hlášení bez výzvy správce daně: 1 000 Kč
Pokuta za pozdní podání řádného kontrolního hlášení po výzvě správce daně k podání: 10 000 Kč
Další pokuty jsou stanoveny v rozmezí 30 000–50 000 Kč (možno až 500 000 Kč za maření správy daní neplněním povinností).


V případě pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení správce daně vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Lhůta na opravu činí 5 kalendářních dnů od oznámení!!!


Jakým způsobem? 

Je předepsána povinná elektronická forma podání daňového přiznání k DPH, kontrolního i souhrnného hlášení pro všechny právnické i fyzické osoby.


Žádost:

Chtěli bychom vás, naši milí klienti, požádat, abyste nám pomohli bojovat s touto novinkou a dodávali nám doklady průběžně, pravidelně a včas do 17. dne následujícího měsíce.