pátek 19. srpna 2016

Jak se vyhnout problematickému zaměstnanci a jak se s ním vypořádat

 

 

Z hlediska Zákoníku práce je vztah zaměstnavatele a zaměstnance nerovným vztahem založeným na vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Z tohoto titulu se snaží zákon více chránit zaměstnance, který má z hlediska ukončení pracovního poměru a odchodu ze zaměstnání mnohem větší volnost než zaměstnavatel.

Prevence

Určitě nejjednodušším řešením, jak se vyhnout problémům, je prevence. Zaměstnavatel by proto měl věnovat velkou pozornost již výběrovému řízení. V rámci výběrového řízení by měl prověřit profesní a osobní kvality uchazeče o zaměstnání. Neměl by podceňovat prvotní informace – měl by vyžadovat pracovní posudky od předchozích zaměstnavatelů a ověřovat získané reference. Zdrojem informací bývají i osobní a profesní sociální sítě.

Zkušební doba

Další možností, jak prověřit zaměstnance a jeho pracovní schopnosti, je zkušební doba. Zkušební dobu je nutné sjednat nejpozději v den nástupu a musí být sjednána písemně. Maximální rozsah zkušební doby jsou tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců šest měsíců.

Pracovní poměr

V případě, že si zaměstnavatel není jistý, bývá výhodné využít možnost sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Maximální rozsah takového pracovního poměru jsou tři roky. Zopakovat pracovní poměr na dobu určitou smí zaměstnavatel ještě dvakrát. Pracovní poměr na dobu určitou skončí sjednaným dnem.

Písemné upozornění

V případě, že je zaměstnavatel s pracovním výkonem zaměstnance nespokojený, případně dojde k porušení pracovních povinností, je důležité vždy zaměstnance o této skutečnosti informovat. Vytýkací dopisy se rozlišují do dvou velkých skupin – zaměstnavatel není spokojen s pracovními výsledky, anebo dojde k porušení pracovních povinností. Písemné upozornění se doručuje do vlastních rukou zaměstnance.
V případě neuspokojivých pracovních výsledků je důležitá dostatečně určitá specifikace nedostatků. Zaměstnavatel poskytne v takovém případě přiměřenou dobu k nápravě. Výpověď může zaměstnavatel dát ve lhůtě dvanácti měsíců od upozornění.

Důvody k ukončení pracovního poměru

Když dojde k porušení pracovních povinností, je také důležitá jejich specifikace.
V případě porušení povinností se neurčuje lhůta na nápravu. Zaměstnance je důležité upozornit na možnost výpovědi v době šesti měsíců od doručení výtky. V případě porušení povinností se zkoumá také míra zavinění.
Písemným upozorněním na nedostatky si zaměstnavatel zvětšuje prostor při ukončování pracovního poměru. Zaměstnavatel totiž na rozdíl od zaměstnance smí dát výpověď pouze ze zákonem určených důvodů. K takovým výpovědním důvodům právě patří § 52 f) výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a § 52 g) výpověď pro porušení povinností.
Důležité u takového ukončení pracovního poměru je opakované porušení pracovních povinností a opakované upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.