neděle 9. října 2016

Elektronická evidence tržeb - EETEvidence tržeb (ET), označovaná též jako elektronická evidence tržeb (EET) je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

EET se bude týkat jak právnických, tak i fyzických osob za splnění podmínek.

Zákon definuje tzv. „rozhodný příjem“, tj. takový příjem, který bude podléhat elektronické evidenci.
U fyzických osob to budou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (nebude se tedy vztahovat na pronájem dle § 9 a ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů).
U právnických osob se bude jednat o příjmy z činnosti právnické osoby s výjimkami.

Elektronická evidence tržeb se bude týkat plateb v hotovosti, kartou, šekem, směnkou, jinou formou „elektronických peněz“ (například žetony nahrazujícími peníze), bitcoiny či „náhražkami peněz“ (například stravenkami, dárkovými poukazy).

Režim elektronické evidence tržeb bude zaváděn postupně v několika fázích:

1. fáze od 1. 12. 2016: poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb
2. fáze od 1. 3. 2017: velkoobchod a maloobchod
3. fáze od 1. 3. 2018: ostatní zákonem stanovené druhy výrob a poskytovaných služeb, doprava, zemědělství, nezávislá povolání
4. fáze od 1. 6. 2018: zbylé tržby

Povinnosti, které vznikají podnikateli v souvislosti se zavedením EET


1. Registrace – do systému a podání žádosti u správce daně o tzv. autentizační údaje. Na základě této registrace obdrží podnikatel certifikát. Systém pro tuto registraci má být spuštěn 1. 9. 2016.

2. Plnění oznamovací povinnosti, která se týká oznámení o provozovnách (včetně údajů o internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo služby), ve kterých se provádí činnost, ze které plynou evidované tržby.

3. Plnění informační povinnosti – na místě, kde se uskutečňují evidované tržby, musí být umístěno informační oznámení: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.“

Spolu se zákonem o evidenci tržeb byly přijaty také novely dvou zákonů – zákona o DPH a zákona o daních z příjmů:

  • Pouze pro fyzické osoby bude nová sleva na dani z příjmů až 5 000 Kč, a to pouze za období, kdy poplatník poprvé zaeviduje tržby podle zákona o ET.
  • Osvobození příjmů z tzv. účtenkové loterie pro fyzické i právnické osoby.
  • Zavádí se snížená sazba DPH 15 % u stravovacích služeb, a to od 1. 12. 2016.

Sankce

Do 500 000 Kč za nezasílání údajů o tržbách datovou zprávou, nevystavení účtenky.
Do 50 000 Kč například za neumístění informačního oznámení.
Zákazník nemá povinnost převzít vystavenou účtenku a zákazník nikdy nepodléhá žádné sankci.