středa 11. října 2017

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018

Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ bude příští rok stejná jako v roce 2017, přesto budou někteří živnostníci platit na zdravotním pojištění více. Důvodem je zvýšení minimální měsíční zálohy.
Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné příslušné zdravotní pojišťovně platit každý měsíc zálohu na zdravotním pojištění, vždy alespoň v minimální výši. V roce 2017 platí minimální zálohu všechny OSVČ, které měly hrubý zisk za rok 2016 nižší než 324 072 korun a dále OSVČ, které svoji samostatnou výdělečnou činnost zahájily. OSVČ s vyšším hrubým ziskem platí v roce 2017 měsíční zálohy odpovídající dosaženému hrubému zisku. Minimální měsíční záloha v roce 2017 činí 1 906 korun.

Jak se zvyšuje minimální záloha?

Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění se vypočítává z průměrné mzdy, která dle vládního nařízení ze dne 25. září 2017 činí 29 979 korun. Jedná se o součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základ za rok 2016 ve výši 1,0612. Minimální měsíční záloha tedy činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, tedy 2 024 Kč (29 979 Kč x 50 % x 13,5 %). Oproti letošnímu roku se minimální měsíční záloha zvýší o 118 korun.


Kdy se platí poprvé nová minimální záloha?

Všechny OSVČ, které v letošním roce platí minimální měsíční zálohu, budou muset změnit trvalý příkaz k úhradě a poprvé za leden 2018, tedy do 8. února budou muset zaplatit novou vyšší minimální měsíční zálohu.


Praktický příklad 1)
Živnostník pan Adámek dosáhl za rok 2016 hrubého zisku (příjem ponížený o výdaje) ve výši 320 000 Kč. Během celého roku měl tedy pan Adámek povinnost platit měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 1 906 Kč. Za leden 2018 bude muset pan Adámek zaplatit poprvé novou vyšší měsíční zálohu ve výši 2 024 Kč.

Praktický příklad 2)
Paní Válková pracuje na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY a současně si přivydělává samostatnou výdělečnou činnosti. Pro účely placení zdravotní pojištění se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Paní Válková neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplatí vždy jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Za rok 2017 i za rok 2018 bude mít hrubý zisk ve výši 80 000 Kč. Roční zdravotní pojištění bude v obou případech stejné, a sice 5 400 Kč (80 000 Kč x 50 % x 13,5 %).