středa 1. listopadu 2017

Která vozidla podléhají silniční dani a kdo má povinnost podat přiznání k této dani?


O tom, kdo, proč a kolik musí za silniční daň zaplatit, se dozvíte v tomto článku.

Kdo má povinnost platit daň?
K silniční dani mají povinnost zaregistrovat se a platit ji ty právnické i fyzické osoby, které používají auto ke svému podnikání.
Předmětem této daně jsou dle Zákona o silniční dani:
 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla – registrovaná a provozovaná v ČR – pokud jsou používána k podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (pokud je vozidlo registrované v ČR, ale provozované v zahraničí, nebo registrované v cizině a provozované v Česku – silniční daň u nás platit nemusíte)
 • vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny, které jsou určena výhradně k přepravě nákladu a jsou registrovaná v ČR => tato nákladní vozidla jsou předmětem daně vždy – bez ohledu na to, zda auto používáme k podnikání nebo soukromě
Poplatníkem silniční daně je ve většině případů provozovatel vozidla, zapsaný v technickém průkazu jako vlastník vozidla.
V případě, že majitel vozu zemře nebo společnost zanikne, musí za automobil silniční daň platit dále ten, kdo automobil využívá. Jestliže auto vlastní více osob, které mají povinnost platit silniční daň, hradí daň společně a stejným dílem.
Pokud nepodnikáte a své auto někomu půjčíte a dotyčný jej používá ke svému podnikání, pak se i na vás vztahuje povinnost platit silniční daň.
Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, jehož zaměstnanec využívá své vlastní auto k firemním účelům. V tomto případě musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň i za toto vozidlo, ačkoli není zapsaný v technickém průkazu (platit by zaměstnavatel nemusel, pokud by zaměstnanec byl již plátcem této daně např. z pozice OSVČ, kterou vykonává souběžně se závislou činností a je již k dani registrován).

Kdo daň platit nemusí?
Naopak povinnost hradit silniční daň se nevztahuje na speciální pásová vozidla a ostatní podobná vozidla, například lesnické traktory nebo zemědělské stroje a vozidla, kterým byla udělena zvláštní registrační značka (historická vozidla, vozidla pro zkušební provoz apod.).
Od daně jsou osvobozena vozidla, která mají zpravidla méně než čtyři kola, vozidla diplomatických a konzulárních úřadů, vozidla provozovaná ozbrojenými složkami, některá vozidla správců komunikací (např. značkovací nebo zametací vozy).
Dále se silniční daň netýká vnitrostátní linkové osobní dopravy, pokud více než 80 % všech ujetých kilometrů ve zdaňovacím období bylo ujeto při přepravě osob.
Od silniční daně jsou také osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která jsou šetrnější k životnímu prostředí – např. vozidla s elektrickým pohonem, s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG a CNG a vozidla, která jsou vybavena motorem určeným výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85. 

Kolik zaplatíte za silniční daň?
U osobních aut se sazba silniční daně odvíjí od objemu motoru v cm³, u nákladních aut je rozhodující počet náprav a součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách. Tyto údaje zjišťujeme v technickém průkazu.
Roční sazba daně u osobních aut: podle objemu motoru
do 800 cm3
1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3
1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3
2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3
3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3
3600 Kč
nad 3000 cm3
4200 Kč

Roční sazba daně u nákladních aut
Počet náprav
Min. a max. výše daně
Daň
1 náprava
Do 1 tuny
1800 Kč
Nad 8 tun
9600 Kč
2 nápravy
Do 1 tuny
1800 Kč
Nad 27 tun
46 200 Kč
3 nápravy
do 1 tuny
1800 Kč
nad 36 t
50 400 Kč
4 nápravy a více náprav


do 18 tun
8400 Kč
nad 36 t
44 100 Kč


Snížení sazby daně
Ne vždy se používá základní sazba uvedená v zákoně. Např. základní výše sazby je snížena o 25 % u vozidel určených pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě, pokud poplatník provozuje zemědělskou činnost.
Sazba daně se také snižuje v závislosti na stáří vozidla o:
 • 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
 • 40 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců
 • 25 % pod dobu dalších 36 kalendářních měsíců
 • po 108 měsících nárok končí
Příklad:

Firma vlastní vozidlo Škoda Fabia, jehož první registrace byla 10. června 2014. Objem válců je dle TP 999 ccm, tzn., že roční sazba silniční daně je 1 800, -- Kč.
V jaké výši firma zaplatí silniční daň za rok 2017?
6–12/2014 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok (936,- /12 měsíců) *7 měsíců = 546,- Kč
1–12/2015 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok
1–12/2016 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok
1–5/ 2017 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok (936,-/12měsíců) * 5 měsíců = 390, -- Kč
6-12/2017 1 800, -- sníženo o 40 % => 1 080, --/rok (1080, --/12měsíců) * 7 měsíců = 630, -- Kč

Firma zaplatí za rok 2017 částku 1 020, -- Kč


Bez ohledu na právní registraci vozidla se sazba daně snižuje o 100 % u vozidel a tahačů, přívěsů, návěsů (s hmotností nad 3,5 t do 12 t) a o 48 % u vozidel nad 12 tun, pokud jsou používána:
 • veřejně prospěšným poplatníkem nebo fyzickou osobou, a to pouze k činnostem, z nichž neplynou příjmy, které by byly předmětem daně z příjmu
 • jako výcviková vozidla, ne však k podnikání

NAOPAK u vozidel registrovaných do 31. 12. 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %.


Jak je to s uplatněním slev na dani?
Slevami u silniční daně je sledován především ekologický aspekt a slevu je možné uplatnit v případě kombinované dopravy při splnění zákonem definovaných podmínek.
Kombinovanou dopravou je přeprava zboží v systému: „silnice – železnice“ a „silnice – voda“.
Jízdou v kombinované přepravě se rozumí doložená přeprava celého vozidla s nákladem po silnici i po železnici (nebo po vodě), případně kontejnerová doprava.
Úsek přepravy po železnici nebo vodě musí být delší jak 100 km vzdušnou čarou.

Počet jízd za zdaňovací období
Výše slevy
Více než 120 jízd
90 %
91–120 jízd
75 %
61–90 jízd
50 %
31–60 jízd
25 %

Vozidla využívaná výhradně k přepravě formou kombinované dopravy mají slevu na dani 100 %.

Jak silniční daň platit
Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. Za každý kalendářní měsíc, ve kterém vznikla, trvala nebo zanikla daňová povinnost, se platí 1/12 roční sazby daně. Zálohy na daň jsou splatné:
 • do 15. dubna za 1. Q (leden, únor, březen)
 • do 15. července za 2. Q (duben, květen, červen)
 • do 15. října za 3. Q (červenec, srpen, září)
 • do 15. prosince 4. Q (říjen, listopad) – platí se jen za 2 měsíce, doplatek je vyrovnán v rámci daňového přiznání
Pokud nechcete hlídat kalendář, můžete uhradit zálohu jednou splátkou na celý rok – avšak v termínu úhrady za 1. Q, tzn. do 15. dubna
Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna (za zdaňovací období 2017 do 31. 1. 2018 - i v případě, že ho zpracovává daňový poradce).
Poplatník je povinen vést evidenci o zálohách a zaplacení daně podle jednotlivých vozidel.
Pokud v průběhu roku provedeme přestavbu vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, tak tato přestavba nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.
A ještě poznámka na závěr:
Pokud své auto někomu půjčíme (úplatně i bezplatně) a dotyčný použije naše auto pro svou samostatnou výdělečnou činnost a uplatňuje na něj daňové výdaje, jsme to my – vlastníci vozidla, kdo za auto musí platit silniční daň a podat daňové přiznání!