středa 27. prosince 2017

Změny v nastavení mezd a daní 2018

 • Mění se výše měsíční minimální mzdy. Od 1. 1. 2018 je nově stanovena ve výši 12 200 Kč. Hodinová minimální mzda je stanovena na 73,20 Kč.
 • V nemocenském pojištění se zavádí nová dávka – Otcovská poporodní péče. Tatínkové ji můžou uplatnit kdykoliv v období 6 týdnů od narození dítěte. Délka čerpání je jeden týden. „Otcovskou“ lze začít čerpat od 1. 2. 2018. Tatínek si nástup na „otcovskou“ určuje sám. Žádost na předepsaném formuláři předkládá správě sociálního zabezpečení prostřednictvím svého zaměstnavatele.


 • Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně, nově je sleva na první dítě 1 267 Kč.
 • Zvyšuje se částka rodičovského příspěvku u vícerčat z původních 220 000 Kč na 330 000 Kč. O čerpání zvýšené částky je nutné si požádat.
 • S účinností od 29. 7. 2017 už není dohoda o provedení práce nekolidujícím zaměstnáním. Pro DPP s dřívějším datem uzavření platilo přechodné období po dobu 3 měsíců. To znamená, že pokud někdo pobírá příjem na základě dohody o provedení práce, úřad práce takového uchazeče vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání se nadále považuje příjem ze zaměstnání a DPČ. Limitem je výše příjmu – do poloviny minimální mzdy.
 • Zřídila se elektronická evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Evidenci vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dodavatelé po úhradě faktury vkládají údaje o platbě do této evidence, a to ve lhůtě do 30 dní od úhrady faktury. Elektronická evidence je platná za plnění po celý rok 2017. Pokud dodavatel údaj nevloží, nebude si odběratel moci částku pro účely náhradního plnění započítat. Vložené údaje budou volně přístupné a je vhodné, aby si odběratelé data zkontrolovali.
 • U OSVČ se sníží maximální částky uplatňované procentem z příjmů. Nové limity:
  z příjmů ze zemědělské výroby – 80 %, max. 800 000 Kč
  z příjmů ze živnosti – 60 %, max. 600 000 Kč
  z jiných příjmů ze samostatné činnosti – 40 %, max. 400 000 Kč
  z příjmů z nájmu obchodního majetku – 30 %, max. 300 000 Kč
 • U OSVČ je nově možné uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti v případě uplatnění výdajů paušálem.
 • Existuje nový typ zaměstnaneckého benefitu – příspěvek na tištěné knihy.
 • Změní se posouzení nároku na daňový bonus na dítě – nově se započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti a ze živnosti.
 • Zvýší se částky daňového zvýhodnění na děti: 
        1. dítě: 15 204 Kč/rok
        2. dítě: 19 404 Kč/rok
        3. a další dítě: 24 204  Kč/rok
 
 • Srážková daň bude upravena na 15 % u příjmů ze zaměstnání malého rozsahu do 2 500 Kč/měsíc.
 • Budou stanoveny nové minimální částky na sociální a zdravotní pojištění:      sociální pojištění, hlavní činnost: 2 189 Kč zdravotní pojištění: 2 024 Kč.