neděle 11. března 2018

Vyúčtování daní u zaměstnanců


Po skončení roku si zaměstnanci můžou skrz posledního zaměstnavatele vyúčtovat odvedenou daň za předešlý rok.

O roční zúčtování daně mohou žádat zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.
 
Co musí poplatník udělat, aby se u něho mohlo roční zúčtování provést?

 • Do 15.2.2018 požádat svého posledního plátce
 • do 15.2.2018 předložit potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích plátců mzdy

Od základu daně se odečtou nezdanitelné částky ze základu daně, kterými jsou:

 • úhrnná hodnota darů, která přesáhne 2% základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč
 • odpočet úroků z úvěrů na bytové potřeby Maximální částka uplatnitelných úvěrů je Kč 300.000,-
 • penzijní připojištění – maximálně lze odečíst příspěvek ve výši Kč 24.000,-
 • soukromě životní pojištění – maximální částka činí Kč 24.000,-
 • zaplacené členské příspěvky – do výše 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně však do výše Kč 3.000,-
 • odečet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od vypočtené daně sa odečtou slevy na dani:

 • základní sleva na poplatníka
 • na druhého z manželů, pokud jeho příjem nepřesáhl v roce Kč 68.000
 • na invaliditu 1. nebo 2. stupně
 • na invaliditu 3. stupně
 • na průkaz ZTP/P
 • na studium
 • sleva za umístění dítěte (školkovné) – až do výše minimální mzdy

U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na dítě se pokračuje ve výpočtu porovnáním nároku na daňové zvýhodnění se slevami na dani a daňovými bonusy

Je-li přeplatek na dani vyšší než Kč 50,- vrací se poplatníkovi


Kdy nelze provést roční zúčtování daní ve mzdě?

 • U poplatníka, který obdržel po 31.1.2017 příjmy ze závislé činnosti, které se vztahují k příjmům zúčtovaným v jeho prospěch v předchozích letech
 • u poplatníka, u kterého musí být uplatněno solidární zvýšení daně, tj jeho roční příjmy jsou vyšší než Kč 1.355.136,-
 • u poplatníka, který poskytl dar do jiného státu EU
 • u poplatníka, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění za soukromého životního pojištění
 • u poplatníka, který má ostatní příjmy vyšší než Kč 6.000,-(podle §7 až §10)
 • u poplatníka, který pobíral mzdu od více plátců současně
 • u poplatníka – daňového rezidenta – členského státu EU, který chce uplatnit slevu na manželku, dítě...