sobota 23. února 2019

Deset hlavních změn pro daňové přiznání fyzických osob 2018

1. Vyšší daňové zvýhodnění
Roční daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo o 1800 korun, v daňovém přiznání za rok 2018 se tak uplatní v částce 15 204 korun. Částky daňového zvýhodnění na další děti jsou stejné jako loni.

2. Přísnější podmínky pro daňový bonus

Jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak se neplatí nic na dani z příjmu a dostává se od státu daňový bonus. Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít roční příjem alespoň ve výši 73 200 korun.

3. Vyšší školkovné
V daňovém přiznání za rok 2018 je možné uplatnit maximální částku školkovného v částce až 12 200 korun oproti 11 tisícům korun v loňském roce. Daňová úspora rodiče dvou dětí v předškolním věku tedy stoupla o 2400 korun. Školkovné, stejně jako daňové zvýhodnění, může vždy uplatnit jenom jeden z rodičů.

4. Výdajový paušál bez omezení slev
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou v daňovém přiznání za loňský rok uplatnit výdajový paušál bez omezení možnosti uplatnění daňového zvýhodnění na děti a daňové slevy na manželku. Výše vlastního příjmu nehraje přitom roli.

5. Nižší maximální výdaje při využití paušálu
Strop pro výdaje při uplatnění paušálu se snížil. Maximální výdaje se liší podle sazby výdajového paušálu, který se liší pro jednotlivé činnosti OSVČ a činí 30 procent, 40 procent, 60 procent a 80 procent. Výdaje je zatím možné počítat maximálně z příjmu ve výši jeden milion korun.

6. Solidární dani podléhají příjmy nad vyšší částku
Mimo 15procentní sazbu daně z příjmu odvádí v Česku lidé s příjmy nad limit ještě sedmiprocentní solidární daň. Limit pro platbu solidární daně se meziročně zvýšil na 1 438 992 korun.
Solidární daň se počítá z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona o dani z příjmů (zaměstnání) a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o dani z příjmů a výše uvedené částky.

7. Vyšší minimální zdravotní pojištění

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být roční zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí za rok 2018 zaplatit zdravotní pojištění alespoň v částce 24 283 korun.

8. Vyšší minimální sociální pojištění
Rovněž sociální pojištění musí být při výkonu hlavní činnosti zaplaceno alespoň v minimální výši, což je za celý rok 2018 částka 26 263 korun.

9. Neplacení sociálního pojištění z vedlejšího příjmu
Limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2018 se zvýšil na 71 950 korun. To je příznivá zpráva pro všechny přivydělávající si zaměstnance, penzisty či studenty.

10. Ojedinělé zdaňování důchodu
Meziročně se také zvýšil limit pro osvobození státního důchodu o 43 200 korun. Za rok 2018 podléhají dani z příjmu fyzických osob roční důchody nad 439 200 korun. Povinnost zdaňovat částku státního důchodu nad limit podle § 10 zákona o dani z příjmů tak bude mít ještě méně penzistů než v loňském roce.
Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z důchodu neplatí nikdy, bez ohledu na roční částku státního důchodu.

úterý 19. února 2019

Daňový balíček od 1.4.2019

S největší pravděpodobností bude od 1.4.2019 schválen daňový balíček změn některých zákonů. Mimo jiné zákona o dani z příjmů, DPH, o EET, o účetnictví, o obchodních korporacích a dalších.

Daň z příjmů:
- vrácení maximálních výdajových paušálů pro příjmy z podnikání na hodnoty platné v roce 2017 se zachováním možnosti uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti
- 80% nebo maximálně 1.600.000 Kč z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslného živnostenského podnikání,
- 60% nebo maximálně 1.200.000 Kč ze živnostenského podnikání,
- 40% nebo maximálně 800.000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
- 30% nebo maximálně 600.000 Kč z příjmů z nájmu.
- zvyšuje se hranice pro srážkovou daň ze závislé činnosti pro příjmy do 3.000,- Kč (dříve max 2.500,- Kč).
 
DPH:
- změna místa plnění a tedy uplatnění daně u elektronicky poskytovaných služeb tzv. osobám nepovinným k dani (občanům, nepodnikatelům) do jiných členských států EU a to do hodnoty 10.000 EUR ročně bude možné (ale nikoliv povinné) při fakturaci uplatňovat českou daň. Odpadne tak povinnost např. registrace do MOSSu nebo odvádět daň v členském státě usazení občana.
- od 1.1.2021 u nájmu rodinných domů a bytů plátcům nebude možné dobrovolně uplatňovat DPH (bude se tedy jednat o osvobozené plnění bez nároku na odpočet DPH u vstupů).


Zákon o obchodních korporacích od r. 2020:
- bude možné rozhodnout o rozdělení zisku do konce následujícího účetního období (nyní bylo do 6 měsíců po skončení účetního období).

Novela zákona o evidenci tržeb

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb.
Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona.
Přesné datum spuštění zatím nelze určit, vše závisí na délce legislativního procesu. 


Pokud by mělo dojit ke spuštění od 1.1.2020, zákon by musel začít platit nejpozději v červnu 2019.

Součástí novely zákona, je návrh řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele tzv. zvláštní režimu evidence tržeb, v němž bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku ( tento postup tedy umožní nejmenším podnikatelům nepořizovat si elektronické zařízení s on-line přístupem). Podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který dostane zdarma na finančním úřadě. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s požadovanými údaji správci daně.

Takto mohou postupovat podnikatelé:
- poplatníci daně z příjmů fyzických osob
- neplátci
- max se dvěma zaměstnanci
- výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč.


Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.
Dále přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. „Pokud by zákon začal platit například v červnu letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. ledna 2020. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.