úterý 19. února 2019

Daňový balíček od 1.4.2019

S největší pravděpodobností bude od 1.4.2019 schválen daňový balíček změn některých zákonů. Mimo jiné zákona o dani z příjmů, DPH, o EET, o účetnictví, o obchodních korporacích a dalších.

Daň z příjmů:
- vrácení maximálních výdajových paušálů pro příjmy z podnikání na hodnoty platné v roce 2017 se zachováním možnosti uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti
- 80% nebo maximálně 1.600.000 Kč z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslného živnostenského podnikání,
- 60% nebo maximálně 1.200.000 Kč ze živnostenského podnikání,
- 40% nebo maximálně 800.000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
- 30% nebo maximálně 600.000 Kč z příjmů z nájmu.
- zvyšuje se hranice pro srážkovou daň ze závislé činnosti pro příjmy do 3.000,- Kč (dříve max 2.500,- Kč).
 
DPH:
- změna místa plnění a tedy uplatnění daně u elektronicky poskytovaných služeb tzv. osobám nepovinným k dani (občanům, nepodnikatelům) do jiných členských států EU a to do hodnoty 10.000 EUR ročně bude možné (ale nikoliv povinné) při fakturaci uplatňovat českou daň. Odpadne tak povinnost např. registrace do MOSSu nebo odvádět daň v členském státě usazení občana.
- od 1.1.2021 u nájmu rodinných domů a bytů plátcům nebude možné dobrovolně uplatňovat DPH (bude se tedy jednat o osvobozené plnění bez nároku na odpočet DPH u vstupů).


Zákon o obchodních korporacích od r. 2020:
- bude možné rozhodnout o rozdělení zisku do konce následujícího účetního období (nyní bylo do 6 měsíců po skončení účetního období).