úterý 19. února 2019

Novela zákona o evidenci tržeb

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb.
Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona.
Přesné datum spuštění zatím nelze určit, vše závisí na délce legislativního procesu. 


Pokud by mělo dojit ke spuštění od 1.1.2020, zákon by musel začít platit nejpozději v červnu 2019.

Součástí novely zákona, je návrh řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele tzv. zvláštní režimu evidence tržeb, v němž bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku ( tento postup tedy umožní nejmenším podnikatelům nepořizovat si elektronické zařízení s on-line přístupem). Podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který dostane zdarma na finančním úřadě. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s požadovanými údaji správci daně.

Takto mohou postupovat podnikatelé:
- poplatníci daně z příjmů fyzických osob
- neplátci
- max se dvěma zaměstnanci
- výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč.


Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.
Dále přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. „Pokud by zákon začal platit například v červnu letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. ledna 2020. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.