středa 12. srpna 2020

Daň na balíčky z čínských a dalších mimoevropských e-shopů se odkládá o půl roku!

Daň na balíčky z čínských a dalších mimoevropských e-shopů se odkládá o půl roku!


Zpožděné předvánoční objednávky tak letos ještě stihnou dojít „zalevno“. Ze všech zásilek se bude od 1. července 2021 platit DPH a k tomu o něco méně než dvě stovky České poště za celní prohlášení.
Důležité je datum, kdy zásilka přijde na území EU, nikoli datum odeslání. Pokud bude zásilka odeslána z Číny 30.6. a do EU přijde po 1.7., bude už podléhat zdanění.

úterý 11. srpna 2020

Dohodáři, už jste požadali o svých 31 tisíc Kč?


Před pár dny podepsal prezident zákon, díky kterému získají příspěvek i tzv. dohodáři. Na co mají nárok?
350 Kč na den
za období od 12. března do 8. června
Celkem jde o 31 150 Kč.
Podmínkou je, že odváděli nemocenské pojištění a na dohodu pracovali aspoň 4 ze 6 měsíců před koronavirovou krizí.

https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus

čtvrtek 6. srpna 2020

Nový ebook: Zaměstnanecké benefity

Náš ebook Zaměstnanecké benefity si můžete stáhnout zde:

 

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity.pdf


úterý 4. srpna 2020

Jak se měří zákaznická spokojenost?

Jak se měří zákaznická spokojenost?
Na co a jak často se ptát?
Jak oslovit nespokojené zákazníky?

I to jsou otázky, které jsme položili Ondřeji Sedláčkovi, spolumajiteli firmy SatisMeter.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=d_folw6zRhU
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZ

Poslechněte si další díl Podcastu UOL Účetnictví.


Ebook: Automobil v podnikání

Náš ebook Automobil v podnikání si můžete stáhnout zde:


https://ebook.uol.cz/automobil_v_podnikani.pdf
neděle 2. srpna 2020

Nemovitosti a daně - 1. díl naší talkshow


První díl naší talk show na odborné téma je na světě!
Tentokrát jsme si povídali o nemovitostech v daních.1:05 Základní pojmy 
2:30 Osvobození od daně
6:48 Osvobození od daně (družstevní byt)
9:44 Nákup nemovitosti jako fyzická či právnická osoba? 
13:40 Pronájem nemovitosti jako právnická osoba 
16:41 Pronájem nemovitosti jako fyzická osoba
18:50 Dodání nemovitostí - sazby DPH 
21:26 Dodání nemovitostí - osvobození od daně 
23:23 Využití nemovitosti a DPH (bydlení jednatele apod.) 
27:57 Pronájem - kdy se stávám plátcem DPH? 
31:21 Služby související se nemovitostmi 
34:22 Daň z nemovitých věcí


Letní číslo UOL Revue je na světě!

  • Co je u nás nového?
  • Jana Jandová: Pořád mě to tady baví
  • Rekapitulujeme novinky při obchodování se zbožím v rámci EU od roku 2020
  • Novela daňového řádu


sobota 1. srpna 2020

Jakou dělají čeští startupisté nejčastěji chybu?

Jakou dělají čeští startupisté nejčastěji chybu?
Jak do nich investovat a nepřijít o peníze?

I to byly otázky, které jsme položili Davidu Zábržovi, předsedovi České asociace startupů kvalifikovaných k investici, z. s.

Poslechněte si další díl Podcastu UOL Účetnictví.

Youtube: https://lnkd.in/dvuBvZY
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZ
čtvrtek 16. července 2020

Quick fixes – rekapitulace novinek při obchodování se zbožím v rámci EU od roku 2020

Jak už jsme vás informovali, dochází od roku 2020 k významným změnám při obchodování se zbožím v rámci EU. Od 1. 1. 2020 byla novelizována evropská směrnice i nařízení pro DPH. Český zákon o DPH na povinnou implementaci těchto změn zatím ještě čeká, nicméně během roku 2020 dojde k jeho novelizaci. Evropská Komise vydala k těmto změnám obsáhlé vysvětlivky. Změny se týkají těchto oblastí:
  1. Náležitosti prokazování osvobození při dodání zboží do jiného členského státu (JČS)
  2. Přiřazení přepravy v intrakomunitárním obchodu
  3. Režim konsignačních skladů
Rádi bychom vám v kostce shrnuli tato nová pravidla, na co si dávat pozor a čemu věnovat pozornost.
Ad 1. Náležitosti prokazování osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
Pro prokázání osvobození dodávek zboží do jiných členských států bude nezbytné splnění těchto podmínek (u prvních dvou se nově jedná o hmotněprávní podmínky, tj. bez jejich splnění nelze prodej od DPH osvobodit a je nutné účtovat českou DPH):
  1. Ještě před vlastním obchodem vlastnit DIČ zákazníka v jiném členském státu. Prokázat jeho obdržení lze jakkoli, např. formou emailu od zákazníka, v němž sděluje své DIČ, který si uchováme. Není třeba, aby pro každou transakci posílal DIČ znova, dokud bude mít pořád stejné
  2. Uvést prodej zboží do JČS v souhrnném hlášení – bez toho nelze osvobodit od DPH
  3. Prokázat přepravu zboží do JČS. To není nová podmínka, to bylo nutné i dosud. Nicméně novum je v tom, že Nařízení pro DPH definuje určité druhy dokladů, které pokud dodavatel bude mít, existuje právní fikce, že zboží bylo do JČS přepraveno, pokud správce daně tuto fikci nevyvrátí. Je to tedy určitá výhoda pro plátce daně. Nicméně tyto sady dokladů bude v praxi někdy obtížné, až nemožné, získat. Pak se bude přeprava do JČS prokazovat jako dosud veškerými dostupnými důkazy (prohlášení kupujícího, CMR, faktura, její úhrada, smlouva a objednávka přepravy, atd.), pod heslem: čím více, tím lépe.
Ad 2. Přiřazení přepravy v intrakomunitárním obchodu
Při obchodu se zbožím v rámci EU platí při řetězových transakcích, kterých se účastní více než dvě strany, ale je spojena pouze s jednou přepravou zboží, zásadní pravidlo: Transakce, ke které je přiřazena přeprava, je transakcí intrakomunitární, a při splnění podmínek uvedených výše ji lze u prodávajícího osvobodit od DPH. Ostatní transakce jsou lokální, a podléhají DPH buď ve státě začátku, nebo ukončení přepravy. Přiřazení přepravy určité transakci není leckdy jednoduché, přitom však kruciální z důvodů uvedených výše. Novela směrnice DPH i zákona o DPH přináší toto nové pravidlo:
Pokud přepravu organizuje prostředník (tj. ne první ani poslední osoba v řetězci) a zboží je přepraveno od prvního prodávajícího ke konečnému zákazníkovi, přiřadí se přeprava dodání tomuto prostředníkovi. Pokud však prostředník předá prvnímu dodavateli DIČ státu zahájení přepravy, přičte se přeprava dodání prostředníkem jeho zákazníkovi.
Příklad: Český plátce A dodává zboží svému českému zákazníkovi B a ten německému zákazníkovi C. Standardně by se tedy přiřadila přeprava dodání mezi A a B. Zákazník B by uskutečnil pořízení zboží v Německu, musel by se tam zaregistrovat k DPH, plátce A by dodal jako osvobozené plnění, B by v DE přiznal DE DPH z pořízení zboží a dodal zákazníkovi C s DE DPH. Pokud však B předá A své české DIČ, nastává situace číslo dvě, tedy A dodá B jako lokální CZ plnění s CZ DPH, B dodá svému německému zákazníkovi jako osvobozené plnění a C přizná pořízení zboží z CZ v DE.
Ad 3. Režim konsignačních skladů
Konsignační sklady se standardně využívají z důvodu, že právním vlastníkem zboží uskladněného u odběratele je dodavatel, odběratel nemusí hradit celou hodnotu dodávek zboží, ale hradí jen za zboží, které skutečně odebere např. pro účely své výroby. Při intrakomunitárních dodávkách zboží může umístění zboží do konsignačního skladu dát vzniknout povinnosti dodavatele registrovat se k DPH ve státě svého zákazníka v JČS. 

Aby se tomu dalo předejít, zavedly některé ČS včetně ČR již dříve podmínky, za kterých povinnost registrace nevzniká. Tyto podmínky se nicméně napříč členskými státy lišily a některé je neměly zavedené vůbec. 
Od roku 2020 jsou zavedena harmonizovaná pravidla pro všechny ČS. Pokud je již na počátku přepravy známo DIČ zákazníka v JČS, prodávající je uvede ve svém souhrnném hlášení a evidenci pro DPH, zboží je zákazníku prodáno do 12 měsíců od dodání, zboží během této doby není zničeno, odcizeno, apod., nemusí se dodavatel registrovat ve státě zákazníka

Jedno upozornění na závěr (které nesouvisí s výše uvedenými novinkami, ale vychází z praxe): Pokud byste pořizovali zboží z JČS, dodavateli poskytli své české DIČ, ale přeprava zboží by neskončila v ČR ale v JČS, vzniká povinnost přiznat DPH z této transakce v ČR, bez nároku na odpočet. 
Nicméně i nadále trvá povinnost registrovat se k DPH ve státě ukončení přepravy. Až po prokázání přiznání DPH v tomto ČS je následné možné snížit českou DPH přiznanou z této transakce.

Některé obchody v rámci EU mohou být značně složité. Doporučujeme Vám je v dostatečném časovém předstihu konzultovat s UOL, pro předejití případných negativních dopadů z hlediska DPH (například povinnost registrace a úhrady DPH v JČS, ztráta nároku na osvobození, ztráta nároku na odpočet, apod.).

pátek 26. června 2020

Jak vyhrát nad rakovinou?

👉Jak je to s nárůstem počtu nádorových onemocnění?

👉Pomáhají známé osobnosti v boji proti rakovině?

👉Jaké jsou možnosti v oblasti prevence?I tyto otázky jsme položili řediteli Nadace pro výzkum rakoviny v ČR, kterou možná znáte pod heslem Rakovina věc veřejná, Peteru Vanekovi.
Poslechněte si další díl Podcastu UOL Účetnictví!

pondělí 15. června 2020

Jak koronavirová situace zamíchala s trhem práce?


Jak koronavirová situace zamíchala s trhem práce? 


Jak vytvořit tým, který vás podrží, když je nejhůř?


Proč se v práci vyplatí mít vlastního terapeuta?

I to jsou otázky, na které nám odpověděl zakladatel 
StartupJobs.czFilip Mikschik. Poslechněte si další epizodu Podcastu UOL Účetnictví!

#04: Změny v HR po koronaviru s Filipem Mikschikem


Youtube: https://lnkd.in/gBh5SEH

Spotify:  https://lnkd.in/gsKRzYF

ApplePodcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6


čtvrtek 28. května 2020

Zasílání zboží v rámci EU z hlediska DPH od 2021 po novu

Zasíláním zboží se v současnosti z hlediska DPH rozumí situace, kdy obchodník, například eshop, dodává zboží do jiných členských států osobám, konečným spotřebitelům, pro které není toto zboží předmětem DPH při jeho pořízení (tj. většinou občané, nepodnikatelé). 
Systém funguje tak, že do určité hodnoty zboží zaslaného z ČR za rok do jiného státu EU (jednotlivé členské státy mají tuto hodnotu nastavenu buď na 35.000 EUR, nebo 100.000 EUR) podléhá zboží české DPH, po překročení této hodnoty se pak musí tuzemský obchodník registrovat v daném státě a prodávat zboží s tamní DPH.
Od roku 2021 bude fungovat nový systém. Místo zasílání se bude používat pojem prodej zboží na dálku. Bude spočívat v tom, že do hodnoty 10.000 EUR za rok bude zasílané zboží podléhat DPH státu, odkud bude dodáváno. Nebude tak nutné sledovat limity pro zasílání jednotlivých států EU, uvedené výše. Při vyšším objemu dodávek se obchodník buď bude muset zaregistrovat k DPH ve státě, kam je zboží odesíláno, nebo bude moci využít tzv. režim jednoho správního místa (který již funguje pro poskytování elektronických služeb konečným spotřebitelům), zaregistruje se v tomto režimu např. v ČR, dodávky do jiných států EU bude zatěžovat DPH těchto států, a prodeje bude reportovat v ČR. 
Finanční správy členských států si mezi sebou následně DPH přerozdělí. Tento systém obchodníkům ušetří povinnost registrace k DPH ve více státech EU. Zároveň se tento režim rozšíří na poskytování veškerých služeb konečným spotřebitelům, nepodnikatelům.
Další novinkou od roku 2021 bude zavedení nových pravidel pro prodej dovezeného zboží na dálku u zboží, jehož přeprava začíná mimo EU. U dovezeného zboží do hodnoty 150 EUR se zavádí dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy, a to nový dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty. 
V případě, že osoba povinná k dani bude registrována v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, při dovozu zboží se uplatní osvobození od daně a daň při prodeji tohoto dovezeného zboží na dálku bude přiznána v rámci daného zvláštního režimu.
Oprávnění použít nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty budou mít pouze osoby, které budou držitelem zvláštního povolení pro tyto účely. Zjednodušením bude odvod DPH v rámci zvláštního doplňkového celního prohlášení za kalendářní měsíc, a to souhrnně za všechny případy dovozu a všechny osoby, na jejichž účet držitel daného povolení jednal.
Další novinkou v DPH od roku 2021 jsou nová pravidla pro obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní. Pro účely daně z přidané hodnoty se stanoví právní fikce, podle níž se provozovatel elektronického rozhraní (např. elektronického tržiště, platformy, portálu, apod.), který tyto obchody zprostředkovává, považuje za osobu, která dané zboží obdržela a dodala sama.
Na závěr - jak už jsme Vás informovali, od roku 2021 bude zrušeno osvobození DPH při dovozu u zásilek s hodnotou do 22 EUR. Důvodem je narovnání podmínek při dodání zboží s obchodem v rámci EU, kdy prodávané zboží podléhá DPH vždy.

pondělí 18. května 2020

#02: Jak hacknout banku s Petrem Dvořákem

Petr Dvořák, zakladatel Wultra se nám v rozhovoru svěřil, že dokáže hacknout banku. Chcete vědět, jak na to?

Co je bezpečnější: placení mobilem nebo platební kartou?

Krádeže identity: Co když si na mě někdo vezme úvěr a já to ani nezjistím?

Jak získat klienty pro sofistikovaný produkt?

I to byly otázky, které v rozhovoru padly.

Příjemný poslech!

Podcast UOL Účetnictví

úterý 5. května 2020

#01: Jak ovlivní současná situace lidské zdroje s Josefem Kadlecem

#01: Jak ovlivní současná situace lidské zdroje s Josefem Kadlecem

Jak změní virtuální realita a umělá inteligence proces náboru lidí? 

Současná situace má a ještě bude mít dramatický dopad na lidské zdroje.

Jak se s ní vyrovnávají firmy, jednotlivci a personální agentury? 

I o těchto tématech jsme si povídali s Josefem Kadlecem, zakladatelem společnosti GoodCall v našem novém Podcastu UOL Účetnictví.
Do každého dílu si budeme zvát známou osobnost ze světa businessu, která je zároveň naším zákazníkem.
Tak příjemný poslech!


pondělí 27. dubna 2020

Jak je to tedy s neplacením nájemného, když jsem se dostal do potíží? A co když pronajímám?

Jak je to tedy s neplacením nájemného, když jsem se dostal do potíží? A co když pronajímám?

Klienti nás často oslovují s žádosti o radu, jak se zachovat, pokud je jejich ekonomickou činnosti pronajímání, ať už bytů občanům nebo komerčních prostor osvč nebo společnosti.

Ohledně nájemného byly přijaty dva zákony, jeden řeší nájemné z nebytových prostor, druhý nájemné za byt.

Ani jeden z nich nestanoví, že nájemce nemusí platit nájemné, pouze stanoví, že kvůli případnému neplacení nemůže pronajímatel nájem v ochranné době vypovědět, a to ještě pouze v případě, že nájemce prokáže, že neplacení nájemného má souvislosti s krizovými opatřeními.

Úroky z prodlení v zákonné výši běží při prodlení u obou typů nájmu – nebytů i bytů. Výše úroků je stanovena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. takto : výše repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Věřitel (tj. pronajímatel) má na zákonné úroky nárok i pokud nejsou výslovně uvedeny v nájemní smlouvě.

U nebytů si mohou smluvní strany navíc sjednat smluvní sankce – smluvní úrok z prodlení či smluvní pokutu. U bytů tyto sankce sjednat nelze.

Z pohledu nájemců – nájemce nebytu je povinen doložit pronajímateli, že jeho neschopnost platit nájemného souvisí s krizovými opatřeními – konkrétní listiny zákon nestanoví.


Nájemce bytu je to rovněž povinen doložit, a to potvrzením Úřadu práce, který toto potvrzení vydá na žádost nájemce. Jaké listiny bude ÚP po nájemci chtít, zákon nestanoví.

úterý 14. dubna 2020

Jak zlikvidovat firmu?

Podnikání je životní styl. Proto likvidace neznamená konec podnikání, znamená pouze konec jedné z jeho podob. Tou podobou je závod, kde provozujeme naše podnikání. Mnoho z nás podnikatelů průběžně přemýšlí, zda už nenastal čas, kdy máme přeskládat, či zavřít závod a přesunout své podnikání do jiné profitabilnější verze. Závod obvykle provozujeme ve společnosti, která je nositelem všech práv a povinností a odpovídá svým majetkem za provoz závodu nebo závod provozujeme jako živnostníci a potom odpovídáme celým svým majetkem. 

Za uplynulých 15 let jsem byl 11 krát likvidátorem malých a středních obchodních a výrobních společností v Čechách a na Slovensku a mnohokrát jsem radil jako advokát při likvidaci společností. Níže Vám nabízím abstrakci zkušeností z proběhlých likvidací.  

1.           Kdy zahájit likvidaci?

               To je otázka za milion, ale pokusím se ji zodpovědět. 

V první řadě ekonomicky to poznáte podle toho, že už jste pro záchranu závodu udělali maximum, ale ani jedna změna nepřinesla výrazné zlepšení cashflow, zvýšení tržeb nebo podstatné snížení nákladů. Jednoduše se dlouhodobě potácíte na hraně záporné nuly a už nevidíte prostor pro zlepšení. Z pohledu bankovního financování jste dlouhodobě podfinancováni přečerpaným kontokorentem, s nájmem a leasingem to taháte z měsíce na měsíc. Ve firmách financovaných společníky dosáhl dluh úrovně, která by společníky již mohla existenčně ohrožovat. 

Také jste bezvýsledně zkusili prodat závod konkurentům, zákazníkům a/nebo jiným známým. Z pohledu provozního je to okamžik, kdy už se vyčerpala možnost krýt existující závazky novými závazky za klienty, společníky, bankami, ale ještě jste nevyužili možnosti financování nebankovními institucemi, či lichváři, které by již mohli nasměřovat společnost na cestu insolvence. 

               Ve druhé řadě to poznáte emočně, že vás podnikání zcela energeticky vyčerpává a přestalo přinášet radost a peníze, pro které jste to dělali. Již tušíte, že s tím musíte něco zásadního udělat, ale zatím se k tomu nedokážete rozhoupat. Brání Vám v tom vnější okolnosti jako je rodina, známí a kamarádi, věřitelé a zákazníci, kteří si na Vaše produkty/služby zvykli. To vše je potřeba polknout, protože každá likvidace je pouze přerod podnikání, z jedné aktivity do druhé, a pokud si zachováte dobré vztahy, tak můžete pokračovat v podnikání v jiném závodu/jiné společnosti. Pokud si při likvidaci rozbijete to málo, co ze závodu zbylo a tím jsou vztahy, bude velice složité, znovu začínat.  

               Nakonec si musíte vytvořit excel sheet – akční plán, kde si uděláte ucelený přehled o všech podstatných obchodních vztazích, majetku, pohledávkách a závazcích, zaměstnancích a kontaktech, které budete muset před/po zahájení likvidace vyřešit jeden po druhém.  

2.           Jak zahájit likvidaci? 

               Potom, co dospějete k rozhodnutí zahájit likvidaci a máte v ruce přehledný excel, s kým a co musíte dořešit, tak už se moc nikoho dál nevyptávejte a nikoho na to speciálně nepřipravujte. Jednoduše musíte přijít s rozhodnutím a seznámit s tím lidi. Oni se už o sebe postarají. Pro mnoho lidí to bude úleva, protože viděli, že závod šel od desíti k pěti. Formálně zahajujete likvidaci notářským zápisem a jmenujete likvidátora. Likvidátorem může být v zásadě kdokoliv dospělý a bezúhonný. Jeho osoba však musí disponovat jednoduchou dovedností a tou je schopnost a chuť domluvit se s vašimi obchodními partnery v podnikání tak, že dokážou přijmout určitou ztrátu a budou to brát jako součást života. 

               Samotné rozhodnutí vstoupit do likvidace má několik právních důsledků mj. nesmíte již dál rozvíjet podnikaní a vaše kroky by již měly směřovat k ukončení podnikání, vyzvat existující věřitele, aby přihlásili svoje pohledávky ve lhůtě minimálně tří měsíců a zapsat vstup do likvidace do obchodního rejstříku a nakonec musíte vytvořit konečnou a zahajovací rozvahu a výkaz zisků a ztrát ke dni vstupu do likvidace. Proto doporučuji zahajovat likvidaci k poslednímu dni měsíce. 

Dále je psychologicky pro Vás i pro ostatní zúčastněné důležité spojit vstup do likvidace s nějakým milníkem v podnikání závodu nebo využít celospolečenského klima, např. k ukončení velké zakázky, v předstihu před obnovou drahé nájemní smlouvy, k výročí klíčových smluv, hospodářské recese, aktuálně třeba kvůli koronaviru a přijatým opatřením apod. Tento důvod pak pomůže v jednání s obchodními partnery přivést je k rozumnému ukončení vztahů a narovnání závazků.  

3.           Kdy už zahájit konkurz?

               To poznáte velice rychle po zahájení likvidace a některým to dojde ještě před zahájením likvidace. Jednoduše věřitelé již nejsou naladěni se s Vámi bavit, ani se na čemkoliv domluvit a chtějí vidět Vaši krev. Vyjádřeno právnicky nejsou připraveni k ukončení vztahu a narovnání závazků a trvají na úhradě všech dluhů i s úroky a penále. Pokud Vás tento postoj dovede k tomu, že nebudete mít na uspokojení všech těchto věřitelů, potom Vám zbývá už jenom podat insolvenční návrh. To však je již jiný příběh na několik dlouhých let.   

4.           Jak dlouho trvá likvidace a kolik stojí?

               Likvidace trvá minimálně šest měsíců. Její náklady se odvíjí od množství agendy, která se bude řešit, ale zjednodušeně je likvidace práce na plný úvazek po dobu minimálně tří měsíců a v dalších měsících na poloviční úvazek. Pro představu nejlevnější likvidace malé společnosti s pár zaměstnanci stála 50t. Kč, zahrnující práci likvidátora a účetní a daňové poradkyně. 
               
5.           Jak na ukončení pracovních poměrů?

               Jedna z prvních věcí dokonce často plánové před vstupem do likvidace je ukončení pracovních poměrů. Protože vstupem do likvidace omezíte počet zaměstnanců na absolutní minimum. Zbývající zaměstnanci by měli být schopni komunikovat s obchodními partnery, schopni zajistit rozprodej majetku a zajistit postupné ukončování smluvních vztahů. 

Zaměstnanci mají obvykle nárok na odstupné a většina ho bude i požadovat. Dále mnoho zaměstnanců bude potřebovat různé pracovní posudky, doporučení a výstupní dokumenty. Někteří skončí na úřadech práce na podpoře. Je důležité se všemi si zachovat velice dobrý vztah, protože v novém podnikání to budou první lidi, které oslovíte. 

6.           Jak na ukončení smluvních vztahů?

               Toto je nejtěžší a současně nejpoučnější proces celé likvidace. Konfrontace s věřiteli, kteří Vám věřili, že jim splatíte všechny dluhy. Oslovení může být osobní, písemné nebo e-mailem. Ale doporučuji vždy být zcela otevřený ohledně Vaší finanční situace a možností. Pokud máte na uspokojení všech věřitelů, tak je oslovíte a postupně budete uspokojovat.  

Pokud nemáte na uspokojení všech přihlášených věřitelů dostatek prostředků, stojí za to nabídnout věřitelům dohodu o narovnání, kde si domluvíte výši dluhu ke splacení, jeho splatnost, termín ukončení spolupráce a podmínky vypořádání spolupráce. 

Pokud by Vám nestačily peníze na uspokojení všech věřitelů bez uzavření všech dohod o narovnání, doporučuji celou dohodu o narovnání navíc podmínit tím, že se ji povede uzavřít s podstatnou většinou všech věřitelů. Jinak všichni můžete sklouznout do insolvenčního řízení, které obvykle zajišťuje několika-násobně nižší vyrovnání dluhů z pohledu věřitelů a povinnost některých věřitelů vrátit již přijaté plnění. 

7.           Co s úřady?

               Jakkoliv to bude znít neuvěřitelně, ale vstup do likvidace obvykle obměkčí úřady k odpuštění různých penále, záloh a jiných obdobných plateb, které by v čase likvidace výrazně narušovaly cashflow. Na druhé straně mohou být některé úřady (obvykle zdravotní pojišťovny) hřebíčkem do rakve likvidace a vést k nutnosti zahájit insolvenci. Zde je zapotřebí spolu s účetní zahájit komunikaci s úřady bezodkladně po zahájení likvidace, abyste předešli nepříjemným překvapením. 

8.           Jak na prodej majetku? 

               Vždy je důležité mít přehled o majetku a vědět, kdo je ochoten za majetek zaplatit nejvíc peněz. Ze zkušenosti stojí za to oslovit konkurenty či zákazníky s nabídkou majetku (strojů a jiných zařízení, počítačů) a IT, kteří dokážou docenit hodnotu Vašeho majetku. Všude jinde dostanete obvykle podstatně méně peněz. Rychlost a časování prodeje majetku by mělo korespondovat s jistotou urovnání dluhů s věřiteli dle bodu 6. 

8.           Vyrovnání všech dluhů a skončení všech sporů je podmínkou pro skončení likvidace. 

               Dokud neuspokojíte všechny dluhy a neukončíte všechny soudní a jiné spory, bude likvidace pokračovat. Proto je zapotřebí mít dobře zpracovaný akční plán v rámci přípravy na likvidaci, který povede k úspěšné a rychlé likvidaci. Ideálně i spory dokončit určitou formou dohody o narovnání. 

9.           Uložení dokumentů v certifikované spisovně

               K výmazu společnosti se vyžaduje souhlas oblastního archivu, který obvykle zajišťuje certifikovaná spisovna. Ta potvrdí řádné uložení účetních dokladů po dobu 10 let a mzdových a navazujících zaměstnaneckých spisů po dobu 30 let. Obvyklá cena za uložení se pohybuje kolem 590 Kč za šanon na 10 let a něco kolem 2,900 Kč za zaměstnanecké šanony na 30 let. Současně tato spisovna požádá státní oblastní archiv o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku. 

10.         Konečná účetní závěrka a souhlas finančního úřadu s výmazem z obchodního rejstříku

               Dalším krokem je vytvoření konečné účetní závěrky a její schválení společníkem/společníky společnosti. Po schválení účetní závěrky je potřeba požádat finanční úřad o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku. 

Obvykle po této žádosti finanční úřad vykoná jednoduchou finanční kontrolu za omezené období výkonu podnikání obvykle poslední dva roky DPH a vybrané části daně z příjmů a vydá souhlas s výmazem (někdy však délka pro jeho vydání je velice individuální).   

11.         Výmaz z obchodního rejstříku 

               Po kompletaci všech výše popsaných kroků a obstarání dokumentů se podává na obchodní rejstřík návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a výmazem končí likvidace společnosti. 

Jakkoliv se Vám tento proces likvidace zdá náročný, je rozhodně méně složitý než insolvence. Insolvenci vůbec nemáte v ruce, rozhoduje v ní insolvenční správce a vše schvaluje věřitelský výbor a po něm ještě soudce. Ani další používaná varianta jako je prodej společnosti „bílému koni“, který se o vše postará, může být v současné době dokonce problémem trestně-právním (např. poškozování věřitele).  

0.           Co mám dělat když zvažuji likvidaci? 
 
               Udělejte si jasno a přehled. Nebojte se zeptat těch, kterých se to nejvíc týká, tedy Vašich věřitelů. Poraďte se s odborníky a svojí účetní a daňovou kanceláří. Nebo mi klidně napište na jhaladik@haladik.com


O autorovi. Jozef Haládik je podnikatel a český a slovenský advokát od roku 2003. Klient UOL od roku 2005. Rád klientům pomáhám pochopit souvislosti právních povinností, které i v likvidaci mají své pevně dané priority.