středa 30. prosince 2020

Stravenkový paušál od 1.1.2021

Novela zákona o daních z příjmů přináší od roku 2021 už všeobecně známou novinku v podobě stravenkového paušálu. Paušál doplňuje, nikoli nahrazuje, stravenky a závodní stravování.

Ještě zmiňme, že všechny tyto druhy stravování jsou benefitem, který zaměstnavatel může, ale nemusí svým zaměstnancům poskytnout. Co zaměstnancům poskytnout musí, je přestávka na jídlo alespoň 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce. Tak praví zákoník práce.

Nově bude zaměstnavatel moci zaměstnancům poskytnout peněžní příspěvek na stravování, který bude u zaměstnavatele daňovým nákladem a u zaměstnance bude osvobozen od daně z příjmů a pojistného do výše 70% stravného při pracovní cestě 5 – 12 hodin (uvedený limit je stejný, jako u stravenek). Toto stravné bude pro rok 2021 činit 91 – 108 Kč. Takže příspěvek může činit 70% x 108 Kč = 75,60 Kč. Podmínkou je, že zaměstnanec odpracuje za směnu alespoň 3 hodiny a nebylo mu poskytnuto stravné při pracovní cestě. V případě měsíce, který má 20 pracovních dnů, by tak zaměstnanec mohl dostat zhruba 1.500 Kč osvobozených od daně a pojistného.

Pokud srovnáme daňové dopady stravenek a stravenkového paušálu, vypadá situace následovně:

 • Stravenky:

  • u zaměstnance je jejich poskytnutí osvobozeno bez limitu

  • u zaměstnavatele daňový náklad do limitu  55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně 70% stravného 5-12 hodin (nad limit nedaňový náklad)


 • Stravenkový paušál:

  • u zaměstnance je poskytnutí osvobozeno do limitu  (nad limit zdanitelný příjem)

  • u zaměstnavatele daňový náklad bez limituTakže, dobrou chuť.BREXIT

 


 • UK opustilo EU k 31. 1. 2020

 • Jednání mezi EU a UK dospěla k dohodě, představující tzv. tvrdý Brexit


DPH

Od 2021 bude UK z pohledu DPH třetí zemí

ALE: Kromě Severního Irska, to bude mít 4 roky stávající pravidla pro obchod s EU, DIČ: XI

To se ale bude vztahovat pouze na zboží, služby budou jako do UK, tj. do třetí země


Zboží

 • Při obchodování se zbožím se nebude jednat o dodání zboží do nebo pořízení zboží z jiného členského státu

 • Bude se jednat o vývoz nebo dovoz

 • Zboží bude procházet celním řízením – možnost vyměření cla

 • Nebude možné využít

  • zjednodušení při třístranném obchodu

  • zjednodušení u konsignačních skladů

  • režim zasílání (e-shopy)

 • Změny pro účetní

  • Prodej zboží do UK se nebude vykazovat v souhrnném hlášení

  • Nákup zboží z UK se nebude vykazovat v kontrolním hlášení

  • Nákup a prodej zboží z a do UK se nebude vykazovat v Intrastatu


Služby

 • Při poskytování služeb do a z UK se bude jednat o poskytnutí služeb do a ze třetí země

 • MOSS – místem plnění u elektronických služeb pro osoby nepovinné k dani je místo příjemce

  • V rámci EU může využít poskytovatel MOSS

  • Po vystoupením UK z EU se musí řídit UK pravidly


Vracení DPH

Dle Informace Finanční správy bude možné žádat o vrácení DPH dle §83 ZDPHDAŇ Z PŘÍJMŮ

Fyzické osoby

 • Poplatníci z UK v ČR – FO - mohou ztratit nárok na slevy či odčitatelné položky, např.:

  • Sleva na dítě

  • Sleva na manželku

  • Dary


Právnické osoby

 • Podíly na zisku placené z ČR do UK

  • Nebude se na ně již vztahovat osvobození v §19

  • Bude se aplikovat 15% / 5% sazba daně dle SZDZ

 • Podíly na zisku placené z UK do ČR a převod podílu na UK dceři - budou moci být osvobozené §19/9

 • U některých plateb ze zdrojů v ČR příjemci v UK bude muset CZ plátce provádět zajištění

  • Jde např. o příjmy

   • Ze stálé provozovny

   • Účast na v.o.s. a k.s.

   • Příjmy z prodeje a užívání nemovitosti

   • A další


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ZAMĚSTNANOST

 • ČSSZ doporučuje vyžádat od UK úřadů potvrzení o dobách pojištění z práce či pobytu v UK

 • Potvrzení na formulářích E 205 UK nebo SED P5000 UK

 • Na základě tzv. Výstupové dohody si zachovají občané UK i EU

  • Pobytová, pracovní práva a práva v SP

  • Pokud vznikla před 31. 12. 2020


CELNÍ ŘÍZENÍ

 • Při dovozu možné vyměření cla

 • Vliv podmínek Incoterms na náklady obchodu po Brexitu

 • Kontroly zboží na hranicích


DOPORUČUJEME

 • Analýzu Vašich vztahů s UK obchodními partnery

 • Správné nastavení dodacích podmínek

  • Příklad: CZ dodavatel má nastaveny podmínky DDP – od 2021 bude muset hradit kromě dopravy i celní formality a clo

 • Zjištění případné povinnosti registrace k UK DPH

neděle 27. prosince 2020

Ebook Zaměstnanecké benefity volně ke stažení!

Náš ebook Zaměstnanecké benefity si můžete stáhnout zde.

V odkazech najdete verzi dle legislativy CZ i SK.

 

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity.pdf

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity_SK.pdf

 


 


čtvrtek 24. prosince 2020

Paušální daň stručně a jasně

 

Jedna paušální platba vládne všem. 

Ale je vhodná i pro vás? 

Přečtěte si, jaké podmínky musíte splnit a jak se k paušální dani přihlásit. 

Čas máte do 11. ledna.

https://ebook.uol.cz/pausalni_dan.pdf

 


 

úterý 24. listopadu 2020

Kolik se dá vydělat na realitách? Jan Novotný

 👉 Budou ceny nemovitostí klesat?

👉 Dá se pořád vydělat díky investičním bytům?

👉 Na kolik si šikovný makléř dokáže měsíčně přijít?

👉 Jaké jsou nejčastější triky nepoctivých makléřů?

👉 Jak to udělat, aby mě reality uživily?

I tyto otázky zodpověděl náš zákazník, Jan Novotný, který ve své realitní kanceláři QARA - Reality & Finance vede stovku makléřů.

Poslechněte si 16. díl Podcastu UOL Účetnictví.čtvrtek 12. listopadu 2020

#15: Jak jsme rozjeli rodinnou farmu

 Jak se z bankéře stane zemědělec?

Buď je moc sucho nebo moc mokro, dotace jsou ale potřeba pořád. Nebo ne?
Dostávají v Česku zemědělci dotace i když nic nevypěstují nebo úrodu zlikvidují?

I tyto otázky jsme položili Adraně Beguinové, spolumajitelce Farmy Dřetovice.

Poslechněte si další díl Podcastu UOL Účetnictví.úterý 27. října 2020

Jak proklepnout zaměstnance? Lucie Spáčilová

 Jak odhalit, že kandidát u pohovoru lže?

Co když kandidát vyhovuje ale moje intuice říká: "NE"?

Měl by každý šéf vést pohovor s budoucím zaměstnancem sám?

I to byly otázky, které jsme položili Lucie Spáčilová, výkonné ředitelce společnosti Performia CZ.

Poslechněte si 14. díl Podcastu UOL Účetnictví:
středa 14. října 2020

Co nového v daních a účetnictví?

Silniční daň: Do 15. října zaplaťte za 1. a 2. kvartál (prodloužená lhůta) i za 3. kvartál (řádný termín).


DPH na dovoz roušek: Do 31. října je dovoz zboží nezbytného k boji proti koronaviru osvobozený od cla a DPH. Platí pro státní subjekty, dobročinné organizace a záchranné jednotky.

Program Covid – ubytování: Do 30. 10. žádejte o dotace. Informace a žádost najdete na této stránce.

Průměrná mzda pro rok 2021: 35 441 Kč. Všeobecný vyměřovací základ činí 34 766 Kč. To znamená, že výše nemocenské a záloh poroste.

Ošetřovné: Vláda schválila prodloužení. Platí po celou dobu mimořádných opatření (nejdéle do 30. 6. 2021). Uzavření školy nemusíte dokazovat, stačí čestné prohlášení.

Finanční úřady omezují úřední hodiny: Podatelny budou otevřené jen v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Některé FÚ budou zavřené úplně, najdete je na této mapě.

Kompenzace pro podnikatele: Vláda jedná o jejich podobě. Měly by být adresnější než na jaře. Jednou z možností je odpuštění záloh pro firmy do 50 zaměstnanců.

Zrušení superhrubé mzdy: Zatím není definitivně schválené, čeká ve Sněmovně na druhé čtení.

Dlouhodobý kurzarbeit: Vláda schválila jeho podobu. Při vážném ohrožení ekonomiky bude stát hradit 70 % čisté mzdy (maximálně do výše celostátní průměrné mzdy) po max. 12 měsíců.

Program Antivirus končí: Program pro náhradu mezd platí do konce října. Zatím ale není definitivně schválený dlouhodobý kurzarbeit, který ho má nahradit.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti: Prošlo Sněmovnou. Platí zpětně pro převody nemovitostí, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Daň z nabytí a odpočty: Nadále bude možné daňově odpočíst úroky u hypoték, a to do 150 tisíc korun.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Od 1. 10. platí zvýšení příspěvku z 12 800 Kč na 13 600 Kč.
 
Aktuální koronavirová opatření:
 1. Shromáždění jen do 6 osob.
 2. Restaurace mohou obsluhovat jen přes výdejní okénka, a to do 20:00.
 3. Výjimku mají hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny.
 4. Je zakázáno na veřejnosti pít alkohol.
 5. Hudební, taneční, herní a další kluby musí zavřít.
 6. Všechny školy kromě mateřských jsou zavřené.
 7. Roušky aktuálně nosíme ve všech vnitřních prostorech kromě bydliště/ubytování, v hromadné dopravě, na zastávkách a nástupištích.

pátek 9. října 2020

Nová UOL Revue je tady!

 Nová UOL revue je tady! Co v ní najdete? 👇

Zjistíte, co všechno je u nás nového!
Řekneme vám o novém podnikatelském klubu.
Vyzpovídali jsme našeho daňového poradce Ondru.
Dáme vám spoustu odborných informací: Novinky v DPH i EET.
A představíme vám i uOlinku!
Příjemné počtení: https://www.uol.cz/pdf/UOL-Revue_30.pdf

 


 

středa 7. října 2020

Zveřejňování účetní závěrky - co hrozí, když to neuděláte?


 

Zákon o účetnictví ve svém §21a ukládá účetním jednotkám povinnost zveřejnit každoročně svoji účetní závěrku v obchodním rejstříku v rozsahu, ve kterém ji sestavují, a v případě auditovaných společností v rozsahu a znění, v jakém ji ověřil auditor. Povinné je i zveřejnění zprávy auditora. V případě povinného auditu je nutné zveřejnit i výroční zprávu.

 

Kromě obchodních společností mají povinnost zveřejnit závěrku i nadace, spolky, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti.

 

Závěrka musí být zveřejněna po jejím schválení příslušným orgánem (valnou hromadou) a ověření auditorem, do 30 dnů poté, co jsou splněny oba požadavky, nejpozději do 12 měsíců po skončení účetního období. Pokud účetní jednotka povinnost auditu nemá, je lhůta do 12 měsíců po skončení účetního období.

 

Závěrku je třeba odeslat na rejstříkový soud, kterým je krajský soud dle sídla podnikatele, elektronicky ve formátu pdf, a to buď z datové schránky na adresu rejstříkového soudu, emailem opatřeným elektronickým podpisem, či pomocí online podání na justice.cz do sbírky listin. Závěrka se na obchodním rejstříku zveřejňuje ve sbírce listin.

 

Mikro a malé účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát a mohou zveřejnit pouze rozvahu a přílohu, obě ve zkráceném rozsahu. Zákon o účetnictví definuje v §1b tyto kategorie účetních jednotek následovně:

 

Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot


a) aktiva celkem 9.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

 

Aktivy se rozumí aktiva netto (tj. po snížení o odpisy a opravné položky).

 

V případě nezveřejnění závěrky hrozí účetní jednotce sankce, a to jednak podle rejstříkového zákona a dále dle zákona o účetnictví. Podle rejstříkového zákona je možné za nezveřejnění uložit pokutu do výše 100 tisíc Kč, podle zákona o účetnictví až do výše 3% hodnoty aktiv celkem. V obou případech obvykle předchází výzva příslušného orgánu (rejstříkového soudu nebo finančního úřadu) k nápravě. V extrémním případě může hrozit nucená likvidace společnosti nebo trestní postih jednatele.

čtvrtek 1. října 2020

Jak prodat v B2B v době krize? Martin Bednář

✅ Jak do firmy najmout obchodníka, který mi opravdu pomůže?

✅ Je cold calling mrtvý? Jak prodávat v době krize?

✅ Jak poznám člověka, který nikdy nekoupí a jenom mě připraví o čas?

Nejen tyto otázky jsme položili našemu zákazníkovi, Martinu Bednářovi, zkušenému obchodníkovi a školiteli B2B prodeje.

Poslechněte si 12. díl Podcastu UOL Účetnictví.úterý 15. září 2020

Jaké jsou novinky v DPH?

Konec léta přináší celou řadu novinek v oblasti daní. V tomto článku vás ve stručnosti seznámíme s novinkami v oblasti DPH.

 

Obchod se zbožím v rámci EU

Jak jsme Vás již informovali, na schválení čekala novela zákona o DPH, která mimo jiné přináší implementaci změn evropské směrnice o DPH, týkajících se obchodu se zbožím v rámci evropské unie. Novela platí od 1. září 2020. Za nejdůležitější změny považujeme:

 

      při dodání zboží do jiného členského státu („JČS“) povinnost mít DIČ zákazníka z JČS ještě před uskutečněním prodeje a dále povinnost zahrnout obchod do souhrnného hlášení – tyto podmínky jsou nově nezbytné pro to, aby tuzemský dodavatel mohl dodání zboží do jiného členského státu osvobodit od české DPH (další podmínkou, která už platí dávno, je, že zboží musí být přepraveno z ČR do jiného členského státu, a to dodavatelem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou a zákazník je osobou registrovou k DPH v JČS)

      změny v přiřazení přepravy u řetězových transakcí, kdy více prodejům v řadě je přiřazena jedna přeprava

      velké změny u nakládání z pohledu DPH v oblasti konsignačních skladů

 

Vývoz

Další významnou změnou je, že osvobození dodání zboží při jeho vývozu do třetí země bude možné prokázat kromě JSD i dalšími důkazními prostředky. Mezi ně bude patřit např. potvrzený dodací list, doklad o úhradě přepravy, potvrzený doklad o přepravě, a další. JSD i nadále považujeme za standardní důkaz vývozu. V případě použití jiných důkazů lze doporučit jich mít k dispozici co nejvíce.

 

Cestovní služby od roku 2021

S platností od roku 2021 dochází k významným změnám v oblasti uplatňování DPH u cestovních služeb, opět jde o soulad zákona o DPH s DPH směrnicí. Jedná se o tyto změny:

 

      DPH se bude muset počítat z jednotlivé cestovní služby, nikoli souhrnně za všechny cestovní služby poskytnuté během zdaňovacího období

      Povinnost přiznávat DPH z cestovní služby i z přijaté zálohy – dosud bylo možné přiznávat DPH až z uskutečněné služby

      Osvobození letecké přepravy do třetí země – dosud se za osvobozenou považovala celá letecká přeprava do třetí země a zpět, byť její část probíhala nad EU. Nově se bude muset zjistit poměr této přepravy nad EU a nad třetí zemí a pouze let mimo EU bude od DPH osvobozen. Stanovení poměru bude na plátci.

 

Nemožnost opce zdanění u nájmu nemovitostí určených k bydlení od roku 2021

Toto ustanovení již v zákoně o DPH obsaženo je, nicméně dovolujeme si na něj znovu upozornit, protože se může týkat řady plátců. Nájem je standardně od DPH osvobozen. Plátce se však v případě nájmu jiným plátcům pro jejich podnikání může rozhodnout, že bude nájem zdaňovat. Výhodou je, že takto zdaňovaný nájem nemá vliv (nesnižuje) na nárok na odpočet DPH.

 

Od roku 2021 nebude možné dobrovolně zdaňovat pronájem nemovitostí určených k bydlení, tj. rodinných domů, bytů, staveb, kde je více než 60% plochy určeno k bydlení či pozemků, jejichž součástí jsou výše uvedené nemovitosti. U těchto nemovitostí pořízených před účinností novely, u kterých byl uplatněn nárok na odpočet, bude nutné provádět jeho úpravu (krácení) po dobu zbývající z 10 leté lhůty od jeho pořízení. U plnění na vstupu, která budou souviset přímo s tímto osvobozeným nájmem, není nárok na odpočet a u režijních výdajů je nutné krátit nárok na odpočet koeficientem.

středa 9. září 2020

Novinky v daních a EET do konce roku 2020 a v roce 2021


EET

Od 1. května 2020 je pozastavena povinnost podnikatelů z 1. a 2. vlny EET (stravovací a ubytovací

služby, malo a velkoobchod) registrovat tržby prostřednictvím EET. Zároveň byla odložena povinnost

podnikatelů, kteří spadají do 3. a 4. vlny (svobodná povolání, doprava, zemědělství, služby, řemesla,

výroba), s evidováním tržeb začít. Tato milá povinnost nás (znovu) všechny čeká, pokud nedojde k nějaké

změně, od začátku roku 2021.


Změny v dani z příjmů fyzických osob – paušální daň

V poslanecké sněmovně je projednávána novela zákona o daních z příjmů. Novela by měla přinést

zavedení paušální daně. V tomto režimu by mohli od roku 2021 danit své příjmy poplatníci, kteří

• nedosáhli v předchozím roce příjmů vyšších než 800.000 Kč

• nejsou plátci DPH

• nejsou společníky v.o.s. nebo komplementáři k.s.

• neměli k 1.1. daného roku příjmy ze zaměstnání

• do 10. dne rozhodného zdaňovacího období podali správci daně oznámení o vstupu do paušálního

režimu

Paušální daň by měla zahrnovat platbu daně z příjmů fyzických osob a platby sociálního a zdravotního

pojištění. Pro rok 2021 by měla činit 5.740 Kč. Z této částky by tvořila daň 100 Kč, sociální pojištění

3.126 Kč a zdravotní pojištění 2.514 Kč.


Paušální daň má své výhody i nevýhody:


Výhody:

• Odpadá povinnost vedení daňové evidence či účetnictví, vedení skladů a provádění inventarizací

u podnikatelů, kteří mají obchodní činnost

• Není třeba podávat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění

• Snížení rizika daňové kontroly


Nevýhody

• Podnikatel nebude mít nárok na daňový bonus (zjednodušeně daňový příspěvek na děti vyplácený

při splnění určitých podmínek státem), na slevu na manželku a další slevy

• Mohou mu vznikat problémy při žádosti o hypotéku, vzhledem k absenci podaného daňového

přiznání

Pokud bude paušální daň zavedena, bude třeba, aby si každý podnikatel spočítal, zda je její využití pro něj

výhodné. Za určitých okolností při využití výdajového paušálu např. 60% a slevách na děti může být

výhodnější využívat dosavadní režim zdanění o odvodů pojistného.


Novela daňového řádu

Ve Sbírce byla v červnu letošního roku vyhlášena novela daňového řádu, o jejímž obsahu jsme vás

informovali. Novela přináší řadu významných novinek, z nichž některé jsou ve prospěch daňových

poplatníků. Nejdůležitějšími změnami jsou:

• Vracení nesporné části odpočtu DPH formou zálohy. Záloha musí přesáhnout alespoň 50.000 Kč

• Lhůta pro vracení nadměrného odpočtu zůstává 30 dní (namísto navrhovaných 45 dní)

• Možnost prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání (dosud šlo prominout pouze

penále při doměření daně správcem daně a úrok z prodlení)


• Úrok z prodlení se snižuje na úroveň stanovenou občanským zákoníkem, tj. repo sazba plus 8%

(dosud činí repo sazba plus 14%)

• Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky o jeden měsíc a zjednodušení

prodloužení lhůty při jeho podání daňovým poradcem

• Použití obecného identifikátoru jako DIČ namísto rodného čísla u fyzických osob

a další změny.

čtvrtek 3. září 2020

Jak rozjet kavárnu, kde bude pořád narváno?

✅ Spousta podnikatelů touží rozjet vlastní kavárnu. Jak to ale udělat, aby v záplavě konkurence dokázala prosperovat?

✅ Je potřeba vařit? Na jakou klientelu se zaměřit? Podle čeho vybrat vhodné místo?
✅ Jak se liší představy od střetu s realitou? Na co si dát pozor?
✅ Když vařím luxusní jídla, můžu na menu občas fouknout smažák?

Nejen na tyto otázky nám odpověděl náš zákazník Matěj Záhorský, majitel prosperujícího bistra Café Záhorský na Praze 6.

Poslechněte si desátý díl Podcastu UOL Účetnictví!

Youtube: https://lnkd.in/de3PUhM
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZ