pondělí 10. února 2020

Informace GFŘ k uplatňování DPH u tankovacích karet

Generální finanční ředitelství připravilo návrh informace k uplatňování DPH u tankovacích karet. Návrh informace vyvolal bouřlivou reakci na straně odborné veřejnosti i dotčených podnikatelských subjektů.


O co se v praxi jedná? Zatím tankovací karty fungují následujícím způsobem: Transakce se zúčastní tři (nebo více) subjektů: Prodejce PHM, společnost vydávající karty a konečný zákazník. Zavedená praxe je taková, že v prvním kroku se PHM považuje za dodané čerpací stanicí karetní společnosti a v druhém pak karetní společnost dodává palivo konečnému zákazníkovi. V řetězci prodejci uplatňují DPH na výstupu z titulu dodání zboží a kupující si uplatňují nárok na odpočet.GFŘ ve své informaci reaguje na judikaturu Evropského soudních dvora, která v konkrétních kauzách nepovažuje plnění od čerpací stanice vůči karetní společnosti za dodání zboží, protože karetní společnost s PHM nemůže nakládat jako vlastník, ale jako převod tohoto práva z ČS přímo na konečného zákazníka (který si může vybrat kde a jaké palivo a v jakém množství si koupí a jak s ním bude nakládat). A plnění od karetní společnosti na zákazníka tudíž také nepovažuje za dodání zboží, ale spíše za poskytnutí finanční služby v podobě úvěrování zákazníka.Takové chápání transakce však znamená, že karetní společnost by neměla nárok na odpočet z plnění od ČS a konečný zákazník by pak neměl nárok na odpočet z plnění, které mu poskytla karetní společnost. To by v praxi znamenalo konec používání tankovacích karet alespoň v podobě, v jaké funguje dnes.Odpor vzbudil jednak fakt, že uvedené rozsudky ESD řeší určité specifické situace (v jednom případě se jednalo o poskytnutí karty leasingovou společností leasingovému nájemci, ve druhém pak poskytnutí karty mateřskou společností dceřiným společnostem, které převážely vozidla od výrobců ke konečným zákazníkům), kdežto v praxi je paleta obchodních případů mnohem pestřejší, a dále skutečnost, že nová pravidla se dle návrhu informace měla začít používat již od 1. dubna 2020.Dle našich informací je i v dalších členských státech správní praxe při používání tankovacích karet stejná, jako je u nás doposud.Vývoj této kauzy sledujeme a budeme Vás o něm informovat.