neděle 2. února 2020

Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU

Od 1.2. do 31.12.2020 platí tzv. přechodné období, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu a bude vyjednávat dohodu o budoucím dlouhotrvajícím uspořádání vztahů s EU a jejími členskými zeměmi. Do 31. 12. 2020 budou tedy obchodní i další vztahy fungovat podle stávajících postupů. 

Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty („DPH“) nedochází po dobu přechodného období k žádným změnám. 
Na příklad pro případy:
- vrácení daně podle § 82 zákona o DPH,
- intrakomunitárního dodání/pořízení zboží,
- režimu jednoho správního místa (MOSS),
- ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (např. §8 zasílání zboží, §90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím apod.)

Tentýž závěr o zachování stávajících postupů pro dobu přechodného období platí pro postup při zdaňování daní z příjmů.