čtvrtek 6. února 2020

Nákupy z eshopů ze zahraničí


V dnešní globalizované době je naprosto běžné, že při internetových nákupech využíváme služeb prodejců z EU nebo ze třetích zemí, jako USA, Číny, apod.
O tom, jaké jsou s těmito nákupy spojené povinnosti z hlediska daní a cel bychom Vás chtěli informovat v následujícím článku.
Prodejní cenu zboží tvoří jeho cena bez DPH, DPH a případně také clo a spotřební daň.
Vzhledem k tomu, že mezi členskými státy EU platí dohoda o celní unii, nepodléhá pořízení zboží z jiného členského státu v ČR clu. Toto zboží nicméně podléhá DPH, kterou nakonec vždy musí konečný spotřebitel zaplatit. Jakou DPH bude český zákazník platit záleží na tom, zda je dodavatel z EU v ČR k DPH zaregistrován či ne. Podle toho bude zboží zatíženo českou DPH nebo DPH jiného členského státu.
Jiná situace ovšem nastává při dovozu zboží. Veškeré zboží, které přichází do EU ze třetích zemí, podléhá celnímu řízení. Dovážené zboží je třeba propustit do volného oběhu v EU. Návrh na propuštění může podat buď dovozce sám, nebo prostřednictvím deklaranta, kterým může být nějaká spedice, ale i Česká pošta. Aktuální poplatek za odbavení jedné zásilky Českou poštou činí 103 Kč. Pokud dovozce není plátcem DPH, je z hlediska DPH správcem daně celní úřad, který spolu s případným clem vyměří i DPH.
Do určité hodnoty může být dovážené zboží osvobozeno od cla nebo DPH, případně od obojího.
Do hodnoty 22 EUR je zásilka osvobozena od cla i DPH.
Do hodnoty 150 EUR je zásilka osvobozena od cla, DPH ale podléhá.
Zásilka s hodnotou nad 150 EUR podléhá clu i DPH.
U zásilek neobchodní povahy mezi soukromými osobami se hranice pro uplatnění DPH posouvá z 22 na 45 EUR.
Clo se vypočítává ze základu, který je tvořen hodnotou zboží, náklady na dopravu na hranice EU a případné další poplatky. Základ pro DPH pak sestává ze základu pro clo, cla, poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, přepravních nákladů do prvního místa určení v EU a případné spotřební daně.
Při pořizování zboží ze třetích zemí je tedy vhodné vzít v úvahu všechny tyto částky a posoudit, zda je dovoz zboží výhodnější než jeho pořízení v ČR.