neděle 9. února 2020

Plošný reverse charge v ČR

Na konci loňského roku konečně Evropská komise povolila České republice používat lokální režim přenesení daňové povinnosti pro plnění přesahující hodnotu 17.500 EUR. O tuto výjimku ze standardního systému DPH usiloval Andrej Babiš už od roku 2014. Problém je v tom, že plošný reverse charge směrnice o DPH (kterou se členské státy musí řídit) standardně neumožňuje, a proto ty dlouhé roky jednání (zvlášť, když například Francie, která stojí u zavedení standardního režimu DPH v Evropské Unii dle našich informací zavedení plošného RCH brání). RCH má tu výhodu, že mezi podnikateli nevzniká peněžní tok z hlediska DPH a je tak omezena možnost podvodů, ke kterým je jinak systém DPH velmi náchylný. Ročně podvody na DPH v Evropské Unii činí 150 miliard EUR.

Existují názory, že by se mohly podvody na DPH kumulovat v poslední části dodavatelského řetězce, tj. mezi posledním dodavatelem a konečným zákazníkem, kde k pohybu peněz dochází.

Skutečnost, že by plošný RCH v boji proti podvodům na DPH efektivní být mohl, však vyplývá i ze znění samotné směrnice o DPH, která stanoví, že plošný RCH se v daném členském státě zruší, pokud si jiný členský stát bude stěžovat na růst podvodů na DPH z titulu používání plošného RCH v prvně zmíněném ČS.

Použití plošného RCH tedy povoleno máme, ale je tu další problém, a to že směrnice povoluje jeho použití jen do července 2022. V praxi není reálné, aby se tuzemská legislativa DPH na tuto změnu připravila dříve, než do konce tohoto roku. V praxi by to znamenalo možnost použití plošného RCH na rok a půl. Z toho důvodu usiluje česká vláda o prodloužení lhůty pro možnost jeho používání.

Podle našeho názoru je směřování naší vlády cestou správným směrem. Na rozdíl od zamýšleného tzv. definitivního systému DPH prosazovaného Evropskou komisí, který se jeví jako naprostá šílenost. O tom, jak by tento systém měl vypadat, Vás budeme informovat v některém z dalších článků.