čtvrtek 28. května 2020

Zasílání zboží v rámci EU z hlediska DPH od 2021 po novu

Zasíláním zboží se v současnosti z hlediska DPH rozumí situace, kdy obchodník, například eshop, dodává zboží do jiných členských států osobám, konečným spotřebitelům, pro které není toto zboží předmětem DPH při jeho pořízení (tj. většinou občané, nepodnikatelé). 
Systém funguje tak, že do určité hodnoty zboží zaslaného z ČR za rok do jiného státu EU (jednotlivé členské státy mají tuto hodnotu nastavenu buď na 35.000 EUR, nebo 100.000 EUR) podléhá zboží české DPH, po překročení této hodnoty se pak musí tuzemský obchodník registrovat v daném státě a prodávat zboží s tamní DPH.
Od roku 2021 bude fungovat nový systém. Místo zasílání se bude používat pojem prodej zboží na dálku. Bude spočívat v tom, že do hodnoty 10.000 EUR za rok bude zasílané zboží podléhat DPH státu, odkud bude dodáváno. Nebude tak nutné sledovat limity pro zasílání jednotlivých států EU, uvedené výše. Při vyšším objemu dodávek se obchodník buď bude muset zaregistrovat k DPH ve státě, kam je zboží odesíláno, nebo bude moci využít tzv. režim jednoho správního místa (který již funguje pro poskytování elektronických služeb konečným spotřebitelům), zaregistruje se v tomto režimu např. v ČR, dodávky do jiných států EU bude zatěžovat DPH těchto států, a prodeje bude reportovat v ČR. 
Finanční správy členských států si mezi sebou následně DPH přerozdělí. Tento systém obchodníkům ušetří povinnost registrace k DPH ve více státech EU. Zároveň se tento režim rozšíří na poskytování veškerých služeb konečným spotřebitelům, nepodnikatelům.
Další novinkou od roku 2021 bude zavedení nových pravidel pro prodej dovezeného zboží na dálku u zboží, jehož přeprava začíná mimo EU. U dovezeného zboží do hodnoty 150 EUR se zavádí dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy, a to nový dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty. 
V případě, že osoba povinná k dani bude registrována v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, při dovozu zboží se uplatní osvobození od daně a daň při prodeji tohoto dovezeného zboží na dálku bude přiznána v rámci daného zvláštního režimu.
Oprávnění použít nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty budou mít pouze osoby, které budou držitelem zvláštního povolení pro tyto účely. Zjednodušením bude odvod DPH v rámci zvláštního doplňkového celního prohlášení za kalendářní měsíc, a to souhrnně za všechny případy dovozu a všechny osoby, na jejichž účet držitel daného povolení jednal.
Další novinkou v DPH od roku 2021 jsou nová pravidla pro obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní. Pro účely daně z přidané hodnoty se stanoví právní fikce, podle níž se provozovatel elektronického rozhraní (např. elektronického tržiště, platformy, portálu, apod.), který tyto obchody zprostředkovává, považuje za osobu, která dané zboží obdržela a dodala sama.
Na závěr - jak už jsme Vás informovali, od roku 2021 bude zrušeno osvobození DPH při dovozu u zásilek s hodnotou do 22 EUR. Důvodem je narovnání podmínek při dodání zboží s obchodem v rámci EU, kdy prodávané zboží podléhá DPH vždy.

pondělí 18. května 2020

#02: Jak hacknout banku s Petrem Dvořákem

Petr Dvořák, zakladatel Wultra se nám v rozhovoru svěřil, že dokáže hacknout banku. Chcete vědět, jak na to?

Co je bezpečnější: placení mobilem nebo platební kartou?

Krádeže identity: Co když si na mě někdo vezme úvěr a já to ani nezjistím?

Jak získat klienty pro sofistikovaný produkt?

I to byly otázky, které v rozhovoru padly.

Příjemný poslech!

Podcast UOL Účetnictví

úterý 5. května 2020

#01: Jak ovlivní současná situace lidské zdroje s Josefem Kadlecem

#01: Jak ovlivní současná situace lidské zdroje s Josefem Kadlecem

Jak změní virtuální realita a umělá inteligence proces náboru lidí? 

Současná situace má a ještě bude mít dramatický dopad na lidské zdroje.

Jak se s ní vyrovnávají firmy, jednotlivci a personální agentury? 

I o těchto tématech jsme si povídali s Josefem Kadlecem, zakladatelem společnosti GoodCall v našem novém Podcastu UOL Účetnictví.
Do každého dílu si budeme zvát známou osobnost ze světa businessu, která je zároveň naším zákazníkem.
Tak příjemný poslech!