úterý 27. října 2020

Jak proklepnout zaměstnance? Lucie Spáčilová

 Jak odhalit, že kandidát u pohovoru lže?

Co když kandidát vyhovuje ale moje intuice říká: "NE"?

Měl by každý šéf vést pohovor s budoucím zaměstnancem sám?

I to byly otázky, které jsme položili Lucie Spáčilová, výkonné ředitelce společnosti Performia CZ.

Poslechněte si 14. díl Podcastu UOL Účetnictví:
středa 14. října 2020

Co nového v daních a účetnictví?

Silniční daň: Do 15. října zaplaťte za 1. a 2. kvartál (prodloužená lhůta) i za 3. kvartál (řádný termín).


DPH na dovoz roušek: Do 31. října je dovoz zboží nezbytného k boji proti koronaviru osvobozený od cla a DPH. Platí pro státní subjekty, dobročinné organizace a záchranné jednotky.

Program Covid – ubytování: Do 30. 10. žádejte o dotace. Informace a žádost najdete na této stránce.

Průměrná mzda pro rok 2021: 35 441 Kč. Všeobecný vyměřovací základ činí 34 766 Kč. To znamená, že výše nemocenské a záloh poroste.

Ošetřovné: Vláda schválila prodloužení. Platí po celou dobu mimořádných opatření (nejdéle do 30. 6. 2021). Uzavření školy nemusíte dokazovat, stačí čestné prohlášení.

Finanční úřady omezují úřední hodiny: Podatelny budou otevřené jen v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Některé FÚ budou zavřené úplně, najdete je na této mapě.

Kompenzace pro podnikatele: Vláda jedná o jejich podobě. Měly by být adresnější než na jaře. Jednou z možností je odpuštění záloh pro firmy do 50 zaměstnanců.

Zrušení superhrubé mzdy: Zatím není definitivně schválené, čeká ve Sněmovně na druhé čtení.

Dlouhodobý kurzarbeit: Vláda schválila jeho podobu. Při vážném ohrožení ekonomiky bude stát hradit 70 % čisté mzdy (maximálně do výše celostátní průměrné mzdy) po max. 12 měsíců.

Program Antivirus končí: Program pro náhradu mezd platí do konce října. Zatím ale není definitivně schválený dlouhodobý kurzarbeit, který ho má nahradit.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti: Prošlo Sněmovnou. Platí zpětně pro převody nemovitostí, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Daň z nabytí a odpočty: Nadále bude možné daňově odpočíst úroky u hypoték, a to do 150 tisíc korun.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Od 1. 10. platí zvýšení příspěvku z 12 800 Kč na 13 600 Kč.
 
Aktuální koronavirová opatření:
  1. Shromáždění jen do 6 osob.
  2. Restaurace mohou obsluhovat jen přes výdejní okénka, a to do 20:00.
  3. Výjimku mají hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny.
  4. Je zakázáno na veřejnosti pít alkohol.
  5. Hudební, taneční, herní a další kluby musí zavřít.
  6. Všechny školy kromě mateřských jsou zavřené.
  7. Roušky aktuálně nosíme ve všech vnitřních prostorech kromě bydliště/ubytování, v hromadné dopravě, na zastávkách a nástupištích.

pátek 9. října 2020

Nová UOL Revue je tady!

 Nová UOL revue je tady! Co v ní najdete? 👇

Zjistíte, co všechno je u nás nového!
Řekneme vám o novém podnikatelském klubu.
Vyzpovídali jsme našeho daňového poradce Ondru.
Dáme vám spoustu odborných informací: Novinky v DPH i EET.
A představíme vám i uOlinku!
Příjemné počtení: https://www.uol.cz/pdf/UOL-Revue_30.pdf

 


 

středa 7. října 2020

Zveřejňování účetní závěrky - co hrozí, když to neuděláte?


 

Zákon o účetnictví ve svém §21a ukládá účetním jednotkám povinnost zveřejnit každoročně svoji účetní závěrku v obchodním rejstříku v rozsahu, ve kterém ji sestavují, a v případě auditovaných společností v rozsahu a znění, v jakém ji ověřil auditor. Povinné je i zveřejnění zprávy auditora. V případě povinného auditu je nutné zveřejnit i výroční zprávu.

 

Kromě obchodních společností mají povinnost zveřejnit závěrku i nadace, spolky, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti.

 

Závěrka musí být zveřejněna po jejím schválení příslušným orgánem (valnou hromadou) a ověření auditorem, do 30 dnů poté, co jsou splněny oba požadavky, nejpozději do 12 měsíců po skončení účetního období. Pokud účetní jednotka povinnost auditu nemá, je lhůta do 12 měsíců po skončení účetního období.

 

Závěrku je třeba odeslat na rejstříkový soud, kterým je krajský soud dle sídla podnikatele, elektronicky ve formátu pdf, a to buď z datové schránky na adresu rejstříkového soudu, emailem opatřeným elektronickým podpisem, či pomocí online podání na justice.cz do sbírky listin. Závěrka se na obchodním rejstříku zveřejňuje ve sbírce listin.

 

Mikro a malé účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát a mohou zveřejnit pouze rozvahu a přílohu, obě ve zkráceném rozsahu. Zákon o účetnictví definuje v §1b tyto kategorie účetních jednotek následovně:

 

Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot


a) aktiva celkem 9.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

 

Aktivy se rozumí aktiva netto (tj. po snížení o odpisy a opravné položky).

 

V případě nezveřejnění závěrky hrozí účetní jednotce sankce, a to jednak podle rejstříkového zákona a dále dle zákona o účetnictví. Podle rejstříkového zákona je možné za nezveřejnění uložit pokutu do výše 100 tisíc Kč, podle zákona o účetnictví až do výše 3% hodnoty aktiv celkem. V obou případech obvykle předchází výzva příslušného orgánu (rejstříkového soudu nebo finančního úřadu) k nápravě. V extrémním případě může hrozit nucená likvidace společnosti nebo trestní postih jednatele.

čtvrtek 1. října 2020

Jak prodat v B2B v době krize? Martin Bednář

✅ Jak do firmy najmout obchodníka, který mi opravdu pomůže?

✅ Je cold calling mrtvý? Jak prodávat v době krize?

✅ Jak poznám člověka, který nikdy nekoupí a jenom mě připraví o čas?

Nejen tyto otázky jsme položili našemu zákazníkovi, Martinu Bednářovi, zkušenému obchodníkovi a školiteli B2B prodeje.

Poslechněte si 12. díl Podcastu UOL Účetnictví.