středa 30. prosince 2020

Stravenkový paušál od 1.1.2021

Novela zákona o daních z příjmů přináší od roku 2021 už všeobecně známou novinku v podobě stravenkového paušálu. Paušál doplňuje, nikoli nahrazuje, stravenky a závodní stravování.

Ještě zmiňme, že všechny tyto druhy stravování jsou benefitem, který zaměstnavatel může, ale nemusí svým zaměstnancům poskytnout. Co zaměstnancům poskytnout musí, je přestávka na jídlo alespoň 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce. Tak praví zákoník práce.

Nově bude zaměstnavatel moci zaměstnancům poskytnout peněžní příspěvek na stravování, který bude u zaměstnavatele daňovým nákladem a u zaměstnance bude osvobozen od daně z příjmů a pojistného do výše 70% stravného při pracovní cestě 5 – 12 hodin (uvedený limit je stejný, jako u stravenek). Toto stravné bude pro rok 2021 činit 91 – 108 Kč. Takže příspěvek může činit 70% x 108 Kč = 75,60 Kč. Podmínkou je, že zaměstnanec odpracuje za směnu alespoň 3 hodiny a nebylo mu poskytnuto stravné při pracovní cestě. V případě měsíce, který má 20 pracovních dnů, by tak zaměstnanec mohl dostat zhruba 1.500 Kč osvobozených od daně a pojistného.

Pokud srovnáme daňové dopady stravenek a stravenkového paušálu, vypadá situace následovně:

 • Stravenky:

  • u zaměstnance je jejich poskytnutí osvobozeno bez limitu

  • u zaměstnavatele daňový náklad do limitu  55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně 70% stravného 5-12 hodin (nad limit nedaňový náklad)


 • Stravenkový paušál:

  • u zaměstnance je poskytnutí osvobozeno do limitu  (nad limit zdanitelný příjem)

  • u zaměstnavatele daňový náklad bez limituTakže, dobrou chuť.BREXIT

 


 • UK opustilo EU k 31. 1. 2020

 • Jednání mezi EU a UK dospěla k dohodě, představující tzv. tvrdý Brexit


DPH

Od 2021 bude UK z pohledu DPH třetí zemí

ALE: Kromě Severního Irska, to bude mít 4 roky stávající pravidla pro obchod s EU, DIČ: XI

To se ale bude vztahovat pouze na zboží, služby budou jako do UK, tj. do třetí země


Zboží

 • Při obchodování se zbožím se nebude jednat o dodání zboží do nebo pořízení zboží z jiného členského státu

 • Bude se jednat o vývoz nebo dovoz

 • Zboží bude procházet celním řízením – možnost vyměření cla

 • Nebude možné využít

  • zjednodušení při třístranném obchodu

  • zjednodušení u konsignačních skladů

  • režim zasílání (e-shopy)

 • Změny pro účetní

  • Prodej zboží do UK se nebude vykazovat v souhrnném hlášení

  • Nákup zboží z UK se nebude vykazovat v kontrolním hlášení

  • Nákup a prodej zboží z a do UK se nebude vykazovat v Intrastatu


Služby

 • Při poskytování služeb do a z UK se bude jednat o poskytnutí služeb do a ze třetí země

 • MOSS – místem plnění u elektronických služeb pro osoby nepovinné k dani je místo příjemce

  • V rámci EU může využít poskytovatel MOSS

  • Po vystoupením UK z EU se musí řídit UK pravidly


Vracení DPH

Dle Informace Finanční správy bude možné žádat o vrácení DPH dle §83 ZDPHDAŇ Z PŘÍJMŮ

Fyzické osoby

 • Poplatníci z UK v ČR – FO - mohou ztratit nárok na slevy či odčitatelné položky, např.:

  • Sleva na dítě

  • Sleva na manželku

  • Dary


Právnické osoby

 • Podíly na zisku placené z ČR do UK

  • Nebude se na ně již vztahovat osvobození v §19

  • Bude se aplikovat 15% / 5% sazba daně dle SZDZ

 • Podíly na zisku placené z UK do ČR a převod podílu na UK dceři - budou moci být osvobozené §19/9

 • U některých plateb ze zdrojů v ČR příjemci v UK bude muset CZ plátce provádět zajištění

  • Jde např. o příjmy

   • Ze stálé provozovny

   • Účast na v.o.s. a k.s.

   • Příjmy z prodeje a užívání nemovitosti

   • A další


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ZAMĚSTNANOST

 • ČSSZ doporučuje vyžádat od UK úřadů potvrzení o dobách pojištění z práce či pobytu v UK

 • Potvrzení na formulářích E 205 UK nebo SED P5000 UK

 • Na základě tzv. Výstupové dohody si zachovají občané UK i EU

  • Pobytová, pracovní práva a práva v SP

  • Pokud vznikla před 31. 12. 2020


CELNÍ ŘÍZENÍ

 • Při dovozu možné vyměření cla

 • Vliv podmínek Incoterms na náklady obchodu po Brexitu

 • Kontroly zboží na hranicích


DOPORUČUJEME

 • Analýzu Vašich vztahů s UK obchodními partnery

 • Správné nastavení dodacích podmínek

  • Příklad: CZ dodavatel má nastaveny podmínky DDP – od 2021 bude muset hradit kromě dopravy i celní formality a clo

 • Zjištění případné povinnosti registrace k UK DPH

neděle 27. prosince 2020

Ebook Zaměstnanecké benefity volně ke stažení!

Náš ebook Zaměstnanecké benefity si můžete stáhnout zde.

V odkazech najdete verzi dle legislativy CZ i SK.

 

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity.pdf

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity_SK.pdf

 


 


čtvrtek 24. prosince 2020

Paušální daň stručně a jasně

 

Jedna paušální platba vládne všem. 

Ale je vhodná i pro vás? 

Přečtěte si, jaké podmínky musíte splnit a jak se k paušální dani přihlásit. 

Čas máte do 11. ledna.

https://ebook.uol.cz/pausalni_dan.pdf