středa 30. prosince 2020

BREXIT

 


 • UK opustilo EU k 31. 1. 2020

 • Jednání mezi EU a UK dospěla k dohodě, představující tzv. tvrdý Brexit


DPH

Od 2021 bude UK z pohledu DPH třetí zemí

ALE: Kromě Severního Irska, to bude mít 4 roky stávající pravidla pro obchod s EU, DIČ: XI

To se ale bude vztahovat pouze na zboží, služby budou jako do UK, tj. do třetí země


Zboží

 • Při obchodování se zbožím se nebude jednat o dodání zboží do nebo pořízení zboží z jiného členského státu

 • Bude se jednat o vývoz nebo dovoz

 • Zboží bude procházet celním řízením – možnost vyměření cla

 • Nebude možné využít

  • zjednodušení při třístranném obchodu

  • zjednodušení u konsignačních skladů

  • režim zasílání (e-shopy)

 • Změny pro účetní

  • Prodej zboží do UK se nebude vykazovat v souhrnném hlášení

  • Nákup zboží z UK se nebude vykazovat v kontrolním hlášení

  • Nákup a prodej zboží z a do UK se nebude vykazovat v Intrastatu


Služby

 • Při poskytování služeb do a z UK se bude jednat o poskytnutí služeb do a ze třetí země

 • MOSS – místem plnění u elektronických služeb pro osoby nepovinné k dani je místo příjemce

  • V rámci EU může využít poskytovatel MOSS

  • Po vystoupením UK z EU se musí řídit UK pravidly


Vracení DPH

Dle Informace Finanční správy bude možné žádat o vrácení DPH dle §83 ZDPHDAŇ Z PŘÍJMŮ

Fyzické osoby

 • Poplatníci z UK v ČR – FO - mohou ztratit nárok na slevy či odčitatelné položky, např.:

  • Sleva na dítě

  • Sleva na manželku

  • Dary


Právnické osoby

 • Podíly na zisku placené z ČR do UK

  • Nebude se na ně již vztahovat osvobození v §19

  • Bude se aplikovat 15% / 5% sazba daně dle SZDZ

 • Podíly na zisku placené z UK do ČR a převod podílu na UK dceři - budou moci být osvobozené §19/9

 • U některých plateb ze zdrojů v ČR příjemci v UK bude muset CZ plátce provádět zajištění

  • Jde např. o příjmy

   • Ze stálé provozovny

   • Účast na v.o.s. a k.s.

   • Příjmy z prodeje a užívání nemovitosti

   • A další


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ZAMĚSTNANOST

 • ČSSZ doporučuje vyžádat od UK úřadů potvrzení o dobách pojištění z práce či pobytu v UK

 • Potvrzení na formulářích E 205 UK nebo SED P5000 UK

 • Na základě tzv. Výstupové dohody si zachovají občané UK i EU

  • Pobytová, pracovní práva a práva v SP

  • Pokud vznikla před 31. 12. 2020


CELNÍ ŘÍZENÍ

 • Při dovozu možné vyměření cla

 • Vliv podmínek Incoterms na náklady obchodu po Brexitu

 • Kontroly zboží na hranicích


DOPORUČUJEME

 • Analýzu Vašich vztahů s UK obchodními partnery

 • Správné nastavení dodacích podmínek

  • Příklad: CZ dodavatel má nastaveny podmínky DDP – od 2021 bude muset hradit kromě dopravy i celní formality a clo

 • Zjištění případné povinnosti registrace k UK DPH